Покана за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реализиране на проекти за временна намеса в градска среда по седем обособени позиции"


Дата: 29.05.2019г.
№231 от 29.05.2019г.

Описание:

Предоставяне на услуги по реализация на проекти за временна намеса в градска среда. В обхвата на поръчката са включени услуги по цялостно техническо изпълнение на седем творчески предложения (проекти), като реализацията на всеки един проект е предмет на отделна обособена позиция.

АОП номер: 04128-2019-0006


Информация за преписката (линк АОП)

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (913895)Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата