Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на общинска фондация „Пловдив 2019”

Дата: 12.01.2016 г.
№7 от 12.01.2016 г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети (бизнес и икономическа класа) и хотелско настаняване в страната и в чужбина /в т.ч. трансфери от/до хотелите/ за нуждите на служители, членове на Управителния съвет и партньори на Общинска фондация „Пловдив 2019”.

ДОКУМЕНТИ:

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.02.2016 г. (вторник) от 09:30 ч., в сградата на Общинска фондация „Пловдив 2019”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Арх. Христо Пеев” № 6, ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда на глава „Осма а” от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019”, публикувана на портала на АОП под № 9049557/12.01.2016 г.

от дейността на комисия, назначена с Решение 04/12.01.2016 г. на изпълнителния директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019”.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата