Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при подготовката на гр. Пловдив за европейска столица на културата

Дата: 14.04.2016 г.
№89 от 14.04.2016 г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е „Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при подготовката на град Пловдив за Европейска столица на културата”.

ДОКУМЕНТИ:

от дейността на комисия, назначена с Решение 05/14.04.2016г. на изпълнителния директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при подготовката на гр. Пловдив за Европейска столица на културата”.Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата