Изработване на рекламно- информационни материали за нуждите на общинска фондация Пловдив 2019

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата: 02.11.2016 г.
№187 от 02.11.2016 г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

ДОКУМЕНТИ:

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 228/17.11.2016 г. на изпълнителния директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019“Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата