Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на общинска фондация „Пловдив 2019″

Дата: 07.02.2017 г.
№032 от 07.02.2017 г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети (бизнес или икономическа класа), хотелско настаняване в страната и в чужбина и трансфери от/до хотелите извън пределите на Република България, за нуждите на служители, членове на Управителния съвет и партньори на Общинска фондация „Пловдив 2019”.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ

ДОКУМЕНТИ:

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 16/15.02.2017 г. на изпълнителния директор на ОФ „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:

„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019”Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата