Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при подготовката на гр. Пловдив за европейска столица на културата

Дата: 21.03.2017 г. №056 от 21.03.2017 г.

Описание:

Поръчката обхваща оказване на експертна помощ при подготовката на гр. Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г.

АОП номер: 9062542

ДОКУМЕНТИ:

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 39/05.04.2017 г. на изпълнителния директор на ОФ „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ГР. ПЛОВДИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата