Изработване на рекламно- информационни материали за нуждите на общинска фондация пловдив 2019

Дата: 11.09.2017 г.
№172 от 11.09.2017 г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

ДОКУМЕНТИ:

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 126/26.09.2017 г. на изпълнителния директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:

„Изработване на рекламно- информационни материали за нуждите на общинска фондация пловдив 2019“


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата