Изготвяне на медийно планиране, медийно закупуване и разпространение на рекламни форми в медии, определени на база комуникационната стратегия на общинска фондация Пловдив 2019

Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за услуги по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Изготвяне на медийно планиране, медийно закупуване и разпространение на рекламни форми в медии, определени на база комуникационната стратегия на Общинска фондация „Пловдив 2019“

ИЗМЕНЕНИЕ на договор

ДОГОВОР за възлагане

Дата: 20.11.2017 г.
№210 от 20.11.2017 г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на медийно планиране, медийно закупуване и разпространение на рекламни форми в медии, определени на база комуникационната стратегия на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

АОП номер: 9070529


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата