Изготвяне на идейна творческа концепция за официално откриващо събитие на проект „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“

Дата: 06.04.2018г.

Описание:
Предмет на настоящия конкурс за проект е изготвянето на идейна творческа концепция за официално откриващо събитие на проект „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, в съответствие със заданието на възложителя, неразделна част от документацията за участие.

Решение за откриване на процедура (ЗОП) Линк към АОП

Обявление за конкурс за проект (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС) Линк към АОП

ДОКУМЕНТИ

Линк към публикацията в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 149476 в брой S 067 от 06/04/2018.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата