Очаквайте промяна на сроковете за приемане на проектни предложения по програма „Творческа Европа“

Има промяна в графика за обявяване на поканите и крайните срокове за подаване на предложения по подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Това обяви Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура. Организациите, които възнамеряват да кандидатстват, могат да се информират от страницата на Изпълнителната агенция.  

Print

Информационна среща с Бюро „Творческа Европа“

На 2-ри декември в офиса на ОФ Пловдив 2019 се проведе информационна среща между Бюро „Творческа Европа“, издателства от град Пловдив и студенти от Пловдивски Университет, катедра „Културен мениджмънт“ с декан Доцент Д-р Красимира Кръстанова. Обсъдени бяха възможностите за реализиране на проекти по европейски програми „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ с времева рамка 2014-2020. …още

Среща с Творческа Европа