Младият Пловдив чете

Младият Пловдив чете през февруари. Отбелязваме 1 март Ден на традиции и нови технологии в Детски отдел на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив / „Ivan Vazov“ National Library В най-късия месец на годината, който през 2016 ни е отпуснал 1 ден повече, правим най-дългата поредица от срещи. Съвременни български писатели гостуват в пловдивски училища, …още

Младият Пловдив чете