Над 200 проекта кандидастваха за програмата на „Пловдив 2019“

 Над 200 кандидати от страната и чужбина подадоха проектни предложения по отворените покани за програмата за Европейска столица на културата 2019. Срокът за тяхното изпращане приключи на 12.12.2016 г. в 24.00 ч. Всички кандидатури бяха подавани само по електронен път на български и на английски език.

В рамките на шест месеца от обявяване на поканите организации и индивидуални артисти от страната и чужбина имаха възможност да предоставят развитието на своите идеи от апликационната книга на Пловдив за титлата Европейска столица на културата или да предложат нови проекти, с които да обогатят концепциите на предварителната програма.

Двете отворени покани на фондацията се проведоха с необичайно продължителен за такъв тип програми срок, за да дадат възможност за максимално включване на културни оператори, както и да благоприятстват процеса на менажиране и консултации по изготвяне на проектните предложения.

В процеса на подготовка на кандидатстващите проекти и на базата на препоръките на експертното жури, фондация „Пловдив 2019“ извърши консултации и корекции за облекчаване на условията на кандидатстване и признаването на приходите от проектите като собствен принос.

Първият етап от разглеждане на проектните предложения е проверка за административно съответствие, след която кандидатите ще получат индивидуални препоръки за корекции при евентуални документални разминавания.

Експертно международно жури ще оценява постъпилите проекти по реда на тяхното постъпване. Предвид броя на проектните предложения процедурата ще продължи и през следващата година. Целта на отворените покани е създаването на цялостната програма на Европейската столица на културата. Резултатите ще са отправна точка при реализирането на голямото събитие през 2019-та година.

–––––––––––––––––––––-

С този регламент Общинска Фондация „Пловдив 2019” отправя покана към организации и физически лица да представят детайлни проекти на базата на идейните предложения, заложени в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 г. Регламентът има за цел да установи основните правила и изисквания за работа с партньори по реализацията на първоначално планираните проекти от артистичната програма.

В края на 2014 г. Пловдив беше избран за Европейска столица на културата през 2019 г. С успеха на града в съревнованието за титлата дойдоха и новите задачи пред ОФ „Пловдив 2019”. Програмата, разработена в продължение на 2 години от екипа на фондацията, експерти и артисти, културни институции и партньори от България и чужбина, навлиза в следващата фаза на своята реализация. Заложените в настоящия регламент процедури целят уточняване на условията за партньорство с ОФ „Пловдив 2019“. Регламентът цели обезпечаването на реализацията на заложените концепции с отговорно участие, с максимално ясни критерии, в съответствие с предварителните времеви, бюджетни и концептуални рамки, както и регулирането на отношенията на ОФ „Пловдив 2019” с партньори от България и чужбина.

Основна концепция на програмата на ОФ „Пловдив 2019“ е създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето й към европейската и международна сцена. Богатият спектър на тези цели определи и широката рамка на програмата. Платформите и клъстерите в нея са разработени на базата на даденостите и нуждите на града, така че да изпълнят неговия потенциал и да дадат възможност, както за национално така и за европейско измерение на културните дейности в бъдещата столица на културата.

II. Цели на Общинска фондация „Пловдив 2019“

Основните цели на Общинска фондация „Пловдив 2019”, формулирани в учредителните документи и доразвити в апликационната книга по проекта Европейска столица на културата, са както следва:

 • – Подготовка на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019
 • – Популяризиране на инициативата „Европейска столица на културата“.
 • – Популяризиране на Пловдив като културна и туристическа дестинация.
 • – Установяване на дългосрочни партньорства между фондацията, местни, национални и международни институции и организации.
 • – Насърчаване на културни организации и физически лица да работят и развиват проекти, заедно с други организации (от своята партньорска мрежа или тази на ОФ „Пловдив 2019“).
 • – Участие на гражданите в културния живот и подобряване на диалога между граждани и културни институции.
 • – Подпомагане на развитието на културните и творческите индустрии.
 • – Изнасяне на културни дейности и продукти извън централните части на града.
 • – Междукултурен диалог, обмен и гостуване на международни артисти, културни мениджъри и събития.
 • – Преосмисляне и трансформиране на градската среда чрез култура.
 • – Премахване на границите между социалните, етническите и малцинствените групи чрез култура и изкуство.
 • – Свързване на културното наследство със съвременния живот.
 • – Изграждане на капацитет, обучения и образование в сферата на културния мениджмънт.
 • – Свободен достъп до културна продукция на максимално широка аудитория, включително и хора в неравностойно положение, възрастни хора, групи, които традиционно са изолирани от културния живот.
 • – Привличане на спонсорства и допълнителни средства за реализацията на проектите.

Условия, критерии и срокове за подаване на проекти може да намерите ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *