Резултати Сесия I

Резултати от първа заседателна сесия на комисия по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019

 

  1. Първата заседателна сесия на комисията е проведена в периода от 15 септември до 5 октомври 2016 г.

 

  1. Състав на комисията:
  • Д-р Светлана Куюмджиева
  • Проф. Ханс Дитрих Шмит
  • Надя Гризо
  • Нели Стоева /външен експерт/
  • Емилия Лисичкова /външен експерт/

 

  1. Получени проектни предложения и решение на комисията

В първата заседателна сесия бяха входирани за разглеждане:

3.1 Дванадесет проекта по направление Нови проекти, като единият от кандидатите оттегли проектното си предложение и то не е разглеждано от комисията – вх. № ocn0011

3.2. Четири проекта по направление Проекти по апликационна книга

3.3. Проектите са представени по реда на тяхното входиране, като в червено са отбелязани проектите, които не са утвърдени от комисията, в жълто – проектите, които подлежат на развитие и корекции, но не са утвърдени в тази сесия за оценка, в зелено – утвърдените проекти.

3.4. Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране като кандидатстващите организации се задължават в 10-дневен срок да депозират във фондация “Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит.

  1. Предложения за изменения на критериите за оценка за приложимост за втора заседателна сесия

След приключване на първата сесия за оценка на проектите, получени  по отворените покани на фондация “Пловдив 2019” комисията констатира някои слабости на утвърдената методика за оценка, както и на регламента на отворените покани, които затрудняват процеса на успешно програмиране и селекция на проекти за програмата на Пловдив ЕСК 2019. Комисията препоръчва:

4.1 Да се подсили възможността за качествена оценка на съдържанието на проекта, въз основа на биографии на артисти, художествена концепция и пр.

4.2 Да се измени критерият, оценяващ бюджета като се предвиди критерий за реалистичност и балансираност на бюджета и съответствие с предвидените в проекта цели и дейности и се намали тежестта на оценката за собствено финансиране.

4.3 Да се детайлизира критерии №4, поради двусмислие, при което съответствие с два от изброените критерии носи едновременно 2 и 1 точки. При оценките журито се е водило от принципа, че съответствие с един от изброените критерии носи 1 точка.

4.4. Да се добави пояснение към приложение „Описание на проекта”, което да разяснява, че тук се очаква детайлно описание на проектната творческа концепция и подробно описание на идеята на проекта, а не дублиране на информацията от формуляра, в която има ограничение от брой знаци.

4.5. Във връзка с осигуряване на устойчивост на дългосрочните и периодични проекти да се позволи остойностяването на приходите от проекта като собствен принос, който осигурява следващите издания на проекта и след 2019 г., както и да се включат клаузи за осигуряване на устойчивостта на проекта с приходите от него и след приключване на инициативата ЕСК.

 

Вижте резултатите TУК.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *