Профил на купувача

ПРАВИЛА ЗА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Разгледай и свали  от тук:

ИЗГОТВЯНЕ НА МЕДИЙНО ПЛАНИРАНЕ, МЕДИЙНО ЗАКУПУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ ФОРМИ В МЕДИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА БАЗА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Дата: 20.11.2017г.
№210 от 20.11.2017г.
Описание:
Предмет на обществената поръчка е изготвяне на медийно планиране, медийно закупуване и разпространение на рекламни форми в медии, определени на база комуникационната стратегия на Общинска фондация „Пловдив 2019“.


ДОКУМЕНТИ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО- ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Описание:

Предмет на обществената поръчка е Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019“.


ОБЯВА (изтегляне ТУК)

АОП номер: 9068164

Линк към АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068164


ДОКУМЕНТИ:

ZIP, ОБЯВА


ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 126/26.09.2017 г. на изпълнителния директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019“

ДОГОВОР


ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ГР. ПЛОВДИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (линк към АОП)

Дата: 21.03.2017г.
№056 от 21.03.2017г.

Описание:
Поръчката обхваща оказване на експертна помощ при подготовката на гр. Пловдив за Европейска столица на културата през 2019г.


ДОКУМЕНТИ:
ZIPDOC


ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 39/05.04.2017 г. на изпълнителния директор на ОФ „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:
„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ГР. ПЛОВДИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“

ДОГОВОР


ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019″

Дата: 07.02.2017г.
№032 от 07.02.2017г.
Описание:
Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети (бизнес или икономическа класа), хотелско настаняване в страната и в чужбина и трансфери от/до хотелите извън пределите на Република България, за нуждите на служители, членове на Управителния съвет и партньори на Общинска фондация „Пловдив 2019”.


ДОКУМЕНТИ:
ZIPDOC


ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 16/15.02.2017 г. на изпълнителния директор на ОФ „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019”

ДОГОВОР


ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО- ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (линк към АОП)

Дата: 02.11.2016г.
№187 от 02.11.2016г.
Описание:
Предмет на обществената поръчка е Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ГР. ПЛОВДИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Дата: 14.04.2016г.
№89 от 14.04.2016г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е „Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при подготовката на град Пловдив за Европейска столица на културата”.


АОП номер: 9052868

Линк към АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052868


ДОКУМЕНТИ:

ZIP, PDF, DOC

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена с Решение 05/14.04.2016г. на изпълнителния директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при подготовката на гр. Пловдив за Европейска столица на културата”.


Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019”

Дата: 12.01.2016г.
№7 от 12.01.2016г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети (бизнес и икономическа класа) и хотелско настаняване в страната и в чужбина /в т.ч. трансфери от/до хотелите/ за нуждите на служители, членове на Управителния съвет и партньори на Общинска фондация „Пловдив 2019”.


АОП номер: 9049557

Линк към АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049557


ДОКУМЕНТИ:

ZIP, PDF, DOC


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.02.2016 г. (вторник) от 09:30 ч., в сградата на Общинска фондация „Пловдив 2019”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Арх. Христо Пеев” № 6, ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда на глава „Осма а” от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019”, публикувана на портала на АОП под № 9049557/12.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ