ОТВОРЕНИ ПОКАНИ II и III сесия

Резултати от втора и трета заседателна сесия на комисия по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019

Благодарим Ви за интереса, проявеното търпение и желанието да работим заедно за развитието на Пловдив като Европейска столица на културата!

Предстоят още възможности за включване в програмата!

Резултати от Втора заседателна сесия на Комисия  по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019

 1. Състав на комисията:
 • Д-р Светлана Куюмджиева
 • Проф. Ханс Дитрих Шмит
 • Надя Гризо
 • Нели Стоева /външен експерт/
 • Д-р Мирослава Тодорова /външен експерт/
 1. Получени проектни предложения и решение на комисията

Във втора заседателна сесия бяха приети за разглеждане:

2.1 Седемнадесет проекта по направление Нови проекти, с вх. № ocn0013 – ocn0029

2.2 Три проекта по направление Проекти по апликационна книга, с вх. № ocb0006 – ocb0008

2.3. Оценените на тази сесия проекти са представени по-долу тук в таблица по реда на тяхното постъпване, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

2.4. Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране като кандидатстващите организации се задължават в срок от 10 работни дни да депозират във фондация „Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит.

Вижте резултатите за II сесия TУК.

Резултати от Трета заседателна сесия на Комисия по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

 1. Състав на комисията:
 • Д-р Светлана Куюмджиева
 • Проф. Ханс-Дитрих Шмит
 • Надя Гризо
 • Проф. Галина Лардева /външен експерт/
 • Д-р Диана Андреева /външен експерт/
 1. Получени проектни предложения и решение на комисията.

В трета заседателна сесия бяха приети за разглеждане:

2.1 Сто шейсет и един проекта по направление Нови проекти, с вх. № ocn0030 – ocn00184

2.2 Двадесет проекта по направление Проекти по апликационна книга, с вх. № ocb0008а – ocb0027

2.3 Оценените на тази сесия проекти са представени, по-долу тук, в таблица, по реда на тяхното постъпване, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

2.4 Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране, като кандидатстващите организации се задължават, в случай че приемат да изпълняват проекта при предлагания от Фондацията размер на финансиране, в срок от 10 работни дни да депозират във фондация „Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит.

2.5 Проектите, класирани тук като резерва, подлежат на ново разглеждане и класиране в случай на оттегляне на одобрени проектни предложения и при освобождаване на финансов ресурс за договарянето им.

Вижте резултатите за III сесия TУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *