Александра Димитрова

Експерт Международна Дейност
IMG_8454

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА
Експерт Международна Дейност
alexandra.dimitrova@plovdiv2019.eu


Александра Димитрова е родена във Франция и израства в Канада и САЩ. Връща се към корените си 2012 година и завършва „Педагогика на Обучението по Изобразително Изкуство“ в АМТИИ, Пловдив.
2014 година съосновава Point Blank Gallery в Kапана, където организира събития, изложби и инсталации на местни артисти, както и на собствени произведения.
Тя вярва, че креативността, изкуство и културното образование са най-силните фактори в обогатяването и разгръщането на потенциала в едно общество.

Photo credit: Lina Krivoshieva