Гина Кафеджиян

Мениджър проекти и събития
_0037_IMG_1458.CR2

ГИНА КАФЕДЖИЯН
Мениджър проекти
gina.k@plovdiv2019.eu


Гина е филолог магистър по етнология и културен мениджмънт. Има над 12 години опит в сферата на туризма и менажирането на куклено-театралния фестивал в Пловдив.

Photo credit: Lina Krivoshieva