Кирил Велчев

Изпълнителен директор
_0041_IMG_1470.CR2

КИРИЛ ВЕЛЧЕВ
Изпълнителен директор
kiril.velchev@plovdiv2019.eu

Кирил Велчев има богат административен опит в управление на културата в града. Участва активно при създаването на политики в тази сфера, културната стратегия на града до 2024-та година и др. От 2013-а работи в дирекция „Култура и културно наследство“ към Община Пловдив. Главен организатор е и на Международен фолклорен фестивал. Водеща е ролята му в инициативите за популяризиране на Капана като единствения арт квартал в България. Участва активно в развитието на културния календар на града и в привличането на нови публики и нови събития. Велчев е хореограф и режисьор по образование.

Photo credit: Lina Krivoshieva