Любена Каракехайова

Счетоводител
f36350848

ЛЮБЕНА КАРАКЕХАЙОВА
Счетоводител
lyubena.k@plovdiv2019.eu


Любена Каракехайова е магистър – машинен инженер по текстилна техника (Технически университет в София) и магистър по финанси (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”). Професионален опит: стопански ръководител в текстилно предприятие; счетоводител, преподавател и администратор в сферата на средното и висше образование, администриране и финансово отчитане на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Любител на изкуството, музиката и пътешествията.