Нели Благова

Експерт проекти и събития
neli

НЕЛИ БЛАГОВА
Експерт проекти и събития
neli.blagova@plovdiv2019.eu


Нели Благова е социален антрополог и магистър по културен мениджмънт. Изследователският ѝ опит и интереси са в полето на музиката, градските изследвания, младежките култури и субкултури. Участвала е в проучване на потенциала на квартал Капана, както и няколко други  проекта за идентифициране на младежкото участие в Пловдив.
Обича концертите с авторско съдържание на живо, четенето и говоренето за литература, нюансите на синия цвят и многообразието на водата в природата.