Росица Тодорова

Гл. Счетоводител
_0016_IMG_1291.CR2

РОСИЦА ТОДОРОВА
Гл. Счетоводител
finance@plovdiv2019.eu


Магистър по финанси, счетоводство и контрол, Росица е с опит в корпоративно и бюджетно счетоводство. Има богат опит с различни проекти, измежду които попада и сферата на образованието. Обича природата.

Photo credit: Lina Krivoshieva