Франц Кадири

Координатор доброволци и регионални връзки
_0021_IMG_1307.CR2

ФРАНЦ КАДИРИ
Координатор доброволци и регионални връзки
franz.kadiri@plovdiv2019.eu


От 2012г. работи в структурите на фондация „Пловдив 2019“, отначало като експерт „Проекти и програми“, а в настоящия момента като координатор „Доброволци  и регионални връзки“.
От 2007 до 2012г. е съчетавал различни длъжности в структурите на община Пловдив  – експерт в сферата на туризма, европейската интеграция и международните отношения.
От 2015 г. е участник в програмата на Гьоте институт по Културен мениджмънт.
Любим цитат: Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth

Photo credit: Lina Krivoshieva