Радост Иванова

Заместник- директор
f37718272

РАДОСТ ИВАНОВА
Заместник-директор
radost.ivanova@plovdiv2019.eu


Радост е заместник на изпълнителния директор. В нейния ресор попадат маркетинг, комуникации, реклама, спонсорство и частни финансирания.
Има богат опит в сферата на маркетинга и рекламата, опазване на културното наследство, организиране и участие в рекламни кампании и други форуми на международно ниво. Също така е участвала в проекти и обучения по програми „Култура“, „Младежта в действие“ на ЕС и др.
Част от екипа представил кандидатурата на Пловдив за Европейска Столица на Културата пред европейското жури. Има магистърска степен по Публична администрация.

Photo credit: Lina Krivoshieva