Инициативата ЕСК

Мисията на Европейска столица на културата е да подчертае разнообразието на европейската култура...

История на кандидатурата

Пловдив спечели титлата Европейска столица на културата заради балансираната си и убедително представена от екипа програма и реалистичен бюджет.

Мисия, визия, ценности

Да направим културата достъпна до всеки, да ѝ позволим да направи живота ни по-стойностен, градът ни по-жив и привлекателен.

Визуалната идентичност на Пловдив 2019

#Създаваме заедно

Доброволческа програма

Как можете да се включите?

Екип

Това сме ние #заедно!

Управителен съвет

Висш орган на управление на “Пловдив 2019”

EU Japan Fest и Европейска столица на културата

EU Japan Fest е неправителствена организация, която подпомага сътрудничеството между японски и европейски творци и публики, като предоставя възможност за кандидатстване за субсидии по реализиране на проучвателни пътувания и проектни инициативи.

Международните медии за Пловдив 2019

Фондация Пловдив 2019

Фондация “Пловдив 2019” подготви кандидатурата на Пловдив за титлата и работи за реализацията на проекта “Пловдив – Европейска столица на културата 2019” и осъществяването на програми Наследство като част от инициативата. По статут Фондацията е неправителствена организация, която осъществява дейност в обществена полза. Учредена е през 2011 г. с решение на Общинския съвет на гр. Пловдив.

“Пловдив 2019” работи с партньорски организации, артисти и институции от страната и чужбина по основните концепции и проекти от апликационната книга на Пловдив. Сред най-важните цели в работата на фондацията е организиране и координиране на дейностите по програмата, както и на нейния мониторинг, развитие на нови публики, нов опит и умения, осигуряване на максимално широко обществено участие, привличане на качествено международно съдържание и популяризиране на българската култура в чужбина.

Европейска столица на културата е уникален за България проект, който развива за първи път специфични знания и умения в екипа на Фондацията и неговите партньори, като естествена част от наследството на инициативата (вижте повече за програма Наследство тук).


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата