Проф. д-р Стефан Костянев

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн, е роден през 1952 г . в гр. София. Завършил е медицина във ВМИ - Пловдив с пълно отличие и с почетния приз „Златен Хипократ“. Проф. Костянев е доктор по медицина, доктор на медицинските науки, магистър по здравен мениджмънт, професор и ръководител на катедра „Патологична физиология“ и член-кореспондент на БАН. Началник е на Лабораторията по кръвно-газов анализ и функционално изследване на дишането и понастоящем - Председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

От 2011 г. до днес е Ректор на Медицински университет – Пловдив.

Проф. Костянев е научен ръководител на дипломанти, докторанти и специализанти и рецензент на научни трудове. Под негово ръководство са реализирани голям брой научноизследователски проекти и проекти по образователни и оперативни програми, финансирани от МОН, Европейския съюз и др. Специализирал е в елитни научноизследователски центрове и лаборатории в чужбина и притежава висока публикационна активност: главен редактор на „Folia Medica”, член на редакционни колегии на други утвърдени научни списания и автор на учебници, учебни помагала и монографии. Уважаван член е на специализирани научни съвети, както и на много научни и други организации в страната и чужбина като: Българско дружество по физиологични науки, Българска асоциация по сомнология, European Respiratory Society, Еuropean Society of Sleep Medicine, Клуб на ректорите в Европа, Съвет на академиците и член-кореспондентите на БАН, Българско дружество по белодробни болести, Научен съвет на Института по невробиология – БАН, Висш медицински съвет при МЗ, Съвет на ректорите на висшите училища в Република България, Съюза на независимите писатели и др.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата