Управителен съвет на фондация "Пловдив 2019"

Управителният съвет е висшият орган на управление на “Пловдив 2019”. Състои се от 9 членове, които се посочват от Общинския съвет на град Пловдив и се избират за период от 5 години. Управителният съвет разглежда и одобрява основни документи, програми, отчети, бюджети и разходи в дейността на Фондацията. Неговата фунция е да съблюдава спазването на решенията на учредителя в лицето на Общинския съвет. Членовете на УС работят безвъзмездно и не получават възнаграждение.

Участието на Управителният съвет в процеса на осъществяване на инициативата е ключово, тъй като членовете на Управителния съвет, като представители на общината, на местния бизнес и на културните среди, съдействат и за осигуряването на обществена, финансова и институционална подкрепа за работата на Фондацията.

Към структурата на Фондацията по статут функционира също и контролен съвет, чийто членове, към настоящия момент, са Веселина Александрова, Стефан Послийски и Ангелина Топчиева (вижте решение № 131, взето с протокол № 9 от  16. 05. 2019 г. и решение № 376, взето с протокол № 20 от  05. 12. 2019 г., свързани с назначаването на контролния съвет). Общинският съвет на град Пловдив, като учредител, разглежда и одобрява годишните програми, отчети и бюджети след тяхното утвърждаване от Управителния съвет.


В Управителен съвет на Фондация „Пловдив 2019“ са:

 • г-н Пламен Панов –  председател на УС
 • г-н Валери Кьорлински – зам.-председател на УС
 • г-жа Тони Симидчиева
 • чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев
 • г-н Антон Баев
 • г-н Недялко Славов
 • д-р Димитър Семков
 • проф. д-р Любомир Караджов
 • г-н Николай Томов

Предишни членове на Управителния съвет и период на участие:

 • г-н Анастас Бадев (2011–2012)
 • г-жа Пенка Калинкова (2011–2017)
 • г-н Димитър Атанасов (2011–2012)
 • д-р Мариана Чолакова (2011–2017)
 • г-н Александър Секулов (2011–2012)
 • г-н Емил Миразчиев (2011–2013)
 • г-н Валери Кьорлински (2011–2013)
 • г-жа Даниела Дженева (2012–2017)
 • г-н Димитър Колев (2012–2014)
 • г-жа Амелия Гешева (2012–2017)
 • арх. Румен Русев (2012–2017)
 • инж. Любозар Фратев (2012–2017)
 • г-жа Милена Чакандракова (2013–2017)
 • г-н Манол Пейков (2013–2017)
 • инж. Александър Държиков (2017–2019)
 • инж. Иван Тотев (2016–2019)
 • г-н Стефан Стоянов (2014–2019)
 • г-н Христо Гюлев (2017–2019)
 • г-н Матей Матеев (2017–2019)
 • г-н Илия Кирчев (2020)

ТУК може да изтеглите решенията на Общински съвет Пловдив, които определят членовете на Управителните съвети от учредяването на Фондацията до 2019 г. Решение на Общински съвет Пловдив от 21.11.2019 г. ТУК. Решение на ОбС Пловдив от 5.12.2019 г. може да видите ТУК. Решението на ОбС Пловдив от 28.12.2019 г. – ТУК. Решение от 18.11.2020 на ОбС за назначаването на г-н Валери Кьорлински вижте ТУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата