EU Japan Fest и Европейска столица на културата

Пловдив 2019, съвместно с EU Japan Fest обяви отворена покана за подкрепа на проекти за 2019 г. като част от официалната програма на Европейска столица на културата.

Вижте всички детайли: ТУК и се присъединете в социалния профил на поканата ТУК Първият етап на селекцията приключи - ето резултатите. Вторият етап от селекцията, до който бяха допуснати само селектираните от първи кръг също обяви своите резултати.

Проектите, които влизат в официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата с Фокус Японска култура може да видите като презентация ТУК или да последвате линковете за повече детайли: 

ОСНОВНА СЕЛЕКЦИЯ - категория 1

Принцът на морето и принцът на земята - Проектът се осъществява от Държавен куклен театър Пловдив. / The Prince of the Sea and the Prince of the Earth - The project is implemented by the State Puppet Theater Plovdiv.

ХИДЖИКАТА И НЕГОВИЯТ ДВОЙНИК - Проект на Сдружение „Метеор“. / HIJIKATA AND HIS DOUBLE - The project is a Metheor Association production.

Театър Но с Европейски дух - Проектът се осъществява от Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност социални системи „Юндола” / Noh theatre with a European Spirit - The project is organised by NPO social systems ‘Yundola’.

Аниме & Гейминг Фестивал - Проектът се осъществява от Асоциация „Накама“. / Anime & Gaming Festival - The project is a Nakama Association production.

+ 7 hours - Проектът се осъществява от „ИВАН АСЕН 22” Фондация за представяне и подкрепа на съвременни дизайнери. / + 7 hours - The project is implemented by „IVAN ASEN 22“ Foundation for the presentation and support of contemporary designers.

СЕЛЕКЦИЯ - категория 2

One Dance Week 
Lummix
Week of Contemporary Art

СЕЛЕКЦИЯ - категория 3

EURientale – клавирен концерт на КОТАРО ФУКУМА с участието на вокален ансамбъл DAI
MONTI VERDI - Проект на Фондация „Пианисимо“. / EURientale: piano recital by KOTARO FUKUMA featuring vocal ensemble DAI MONTI VERDI - The project is a Pianissimo Foundation production.

Aйкидо семинар и ембукай-Проектът се осъществява от Сдружение „Джикишинкай -
Джикишинкай Доджо Пловдив“. / Aikido Seminar and Embukai - The project is implemented by JIKISHINKAI – Jikishinkai Dojo Plovdiv Association.

Sogetsu Ikebana Art - Айляшки град - Проектът се осъществява от „Миракал Уоркс“ ЕООД.
Sogetsu Ikebana Art - The project is implemented by MIRACLE WORKS LTD.

Концерт „Японската песен среща българската песен“ - Проектът се осъществява от Нели
Дойчева Койчева. / Japanese Song meets Bulgarian Song - This is a project of Neli Doycheva Koycheva.

Айкидо денс - Проектът се осъществява от Фондация „Вертикал“. / Aikido Dance - This is a project by the Vertical Foundation.

Изложба „Кири-е и кимоно – традиции и съвремие“ - Проектът се осъществява от Асоциация „Кири-е Интернейшанъл България“. / Exhibition Kiri-e and Kimono – Traditions and Modernity - The project is a Kiri-e International – Bulgaria Association production.

Икебана – мелодия от цветя - Проектът се осъществява от Сдружение „Сога“.
Ikebana – Melody of Flowers - The project is realized by the Soga Association.


За въпроси, свързани с проектната инициатива на EU-Japan Fest, моля пишете на мейл: japanculture@plovdiv2019.eu или позвънете на + 359 877 842 426


Инициатори


Спонсори




Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата