EU Japan Fest и Европейска столица на културата

Пловдив 2019, съвместно с EU Japan Fest обяви през 2018 отворена покана за подкрепа на проекти за 2019 г. като част от официалната програма на Европейска столица на културата.

Вижте всички детайли ТУК и се присъединете в социалния профил на поканата ТУК. Първият етап на селекцията приключи - ето резултатите. Вторият етап от селекцията, до който бяха допуснати само селектираните от първи кръг също обяви своите резултати. Проектите, които влязоха в официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата с Фокус Японска култура може да видите като презентация ТУК или да последвате линковете за повече детайли: 

ОСНОВНА СЕЛЕКЦИЯ - категория 1

Духът на японската кукла. „Принцът на морето и принцът на земята“ - Проектът се осъществява от Държавен куклен театър Пловдив.The Prince of the Sea and the Prince of the Earth - The project is implemented by the State Puppet Theater Plovdiv.

ХИДЖИКАТА И НЕГОВИЯТ ДВОЙНИК - Проект на Сдружение „Метеор“. / HIJIKATA AND HIS DOUBLE - The project is a Metheor Association production.

Театър Но с Европейски дух - Проектът се осъществява от Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност социални системи „Юндола” / Noh theatre with a European Spirit - The project is organised by NPO social systems ‘Yundola’.

Аниме & Гейминг Фестивал - Проектът се осъществява от Асоциация „Накама“. / Anime & Gaming Festival - The project is a Nakama Association production.

+ 7 hours - Проектът се осъществява от „ИВАН АСЕН 22” Фондация за представяне и подкрепа на съвременни дизайнери. / + 7 hours - The project is implemented by „IVAN ASEN 22“ Foundation for the presentation and support of contemporary designers.

СЕЛЕКЦИЯ - категория 2

СЕЛЕКЦИЯ - категория 3

EURientale – клавирен концерт на КОТАРО ФУКУМА с участието на вокален ансамбъл DAI
MONTI VERDI - Проект на Фондация „Пианисимо“. / EURientale: piano recital by KOTARO FUKUMA featuring vocal ensemble DAI MONTI VERDI - The project is a Pianissimo Foundation production.

Aйкидо семинар и ембукай-Проектът се осъществява от Сдружение „Джикишинкай -
Джикишинкай Доджо Пловдив“. / Aikido Seminar and Embukai - The project is implemented by JIKISHINKAI – Jikishinkai Dojo Plovdiv Association.

Sogetsu Ikebana Art - Айляшки град - Проектът се осъществява от „Миракал Уоркс“ ЕООД.
Sogetsu Ikebana Art - The project is implemented by MIRACLE WORKS LTD.

Концерт „Японската песен среща българската песен“ - Проектът се осъществява от Нели
Дойчева Койчева. / Japanese Song meets Bulgarian Song - This is a project of Neli Doycheva Koycheva.

Айкидо денс - Проектът се осъществява от Фондация „Вертикал“. / Aikido Dance - This is a project by the Vertical Foundation. - Нереализиран проект.

Изложба „Кири-е и кимоно – традиции и съвремие“ - Проектът се осъществява от Асоциация „Кири-е Интернейшанъл България“. / Exhibition Kiri-e and Kimono – Traditions and Modernity - The project is a Kiri-e International – Bulgaria Association production. - Асоцииран към програмата на Пловдив - Европейска столица на културата.

Икебана – вдъхновение за всеки - Проектът се осъществява от Сдружение за икебана Кагецу и е асоцииран към програма на Пловдив - Европейска столица на културата.
Ikebana – Inspiration for Everyone - The project is realized by Association for Ikebana Kagetsu and is associated to Plovdiv 2019 programme.


Тук може да намерите информация, на английски език, за отворената покана, на ЕУ Джапан Фест, за финансиране на проекти през 2021 и 2022 г., в които проекти, обвървзани с Пловдив ЕСК 2019 попадат в т. нар. втори приоритет, а именно продължаваща подкреда и след годината на титлата. Има няколко крайни срока за кандидатстване /януари, март и май 2021 г./, съобразени с условностите на предвидена реализация на проектите и обема на търсено финансиране. Изтеглете от тук детайлна презентация, на английски език, обясняваща стъпките за кандидатстване. Вижте тук обяснение как да попълните онлайн кандидатурата. Бланка за задължителното придружително писмо за подкрепа от Пловдив 2019, което трябва да прикрепите към вашата кандидатура, може да изтеглите от тук.


За въпроси, свързани с проектната инициатива на EU-Japan Fest, моля пишете на мейл: japanculture@plovdiv2019.eu или позвънете на + 359 877 842 426


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата