EU Japan Fest и Европейска столица на културата

EU Japan Fest е неправителствена организация, която подпомага сътрудничеството между японски и европейски творци и публики като предоставя възможност за кандидатстване за субсидия по реализиране на проучвателни пътувания и проектни инициативи. Организацията съществува от 1992 г. и е целенасочено обвързана с инициативата Европейска столица на културата, като подпомага активното представяне на японски творци и арт мениджъри в Европа и предоставя възможност за обмен на европейски експерти и артисти, които да осъществяват посещения и проекти в Япония. От своето съществуване EU Japan Fest е подкрепила и участвала в програмата на над 40 града европейски столици на културата в близо 30 държави, като това я прави единствената организация в света, която е сътрудничила с всички последователни градове столици на културата.

Основна сфера на дейност на EU Japan Fest:

 • Съхранение на традиционната култура и стремеж за надграждане и обогатявате;
 • Подкрепа на младежка дейност;
 • Устойчивост и самостойност на творчески общности и отделни артисти;
 • Стимулиране и поощряване на авангардни творчески подходи;
 • Подкрепа на творчески дейности, отчитайки предимствата и недостатъците на глобализацията;
 • Подпомагане на развитието на международни мрежи в сферата на културата и изкуството.

Бизнесът на Япония в подкрепа на японски и европейски творци:

„Бизнесът може да работи на пълни обороти всеки ден, може да се е развил така, че след десет години да е достигнал изключителни икономически и производствени резултати. И когато този момент дойде, а в обществото липсват поетите, музикантите, философите, художниците, младите творци, пълни с енергия и кураж, какъв изобщо би бил смисълът на всички тези десетгодишни вложения!“

Това е основното мото на EU Japan Fest, което обединява мрежа от донорски организации, които на селекционен принцип подкрепят, художествени проекти и проучвателни пътувания, постъпили през отворени покани, които комисията обявява. Сроковете и критериите по отворените покани са стриктно регламентирани и оповестени предварително, а годишните отчети са публично достъпни, като кандидатстването за подкрепа за осъществяване на проучвателни пътувания се осъществява целогодишно, но не по-късно от 5 седмици преди осъществяване на пътуването. Сумата за проучвателни пътувания е фиксирана, в йени и се изплаща при осъществяване на пътуването. Подкрепата за осъществяване на проекти - приоритетно грантово субсидиране с конкретни срокове за кандидатстване и срокове за реализация, се осъществява на конкурсен принцип, като проектите, които се подкрепят трябва да :

 • които предполагат дългосрочно сътрудничество с творци от Япония и/или от японски произход и да са съгласувани с фондацията, която ръководи проекта Европейска столица на културата;
 • които имат гарантиран процент собствено и партньорско съучастие;
 • които отговарят на документалните изисквания и процедура, формулирани от EU Japan Fest.

Не се подкрепят проекти:

 • чиято сфера на дейност не предполага дългосрочно развитие и устойчивост на проявата и сътрудничеството;
 • които не гарантират колаборацията между града ЕСК и участниците в проекта;
 • които не предвиждат принос и устойчива намеса в културното и социално развитие на града ЕСК.

Пловдив 2019, съвместно с EU Japan Fest обяви отворена покана за подкрепа на проекти за 2019 г. като част от официалната програма на Европейска столица на културата. Вижте всички детайли: ТУК и се присъединете в социалния профил на поканата ТУК


Помощна и допълнителна инфромация:

От ТУК може да изтеглите детайлна презентация, посветена на работата на EU Japan Fest и Пловдив 2019. А от ТУК детайлна презентация на английски език, която дава конкретни примери за партньорства и допълнителни информационни графики.

Линк към инструкции и формуляри за осъществяване на проучвателни пътувания. Парола: LV2018. Кандидатства се минимум 5 седмици преди пътуването.

Линк към инструкции за кандидатстване по субсидия за проектно предложение, наличен на английски език.

От ТУК може да се изтеглите списък с възможни партньори от Япония, в случай, че имате интерес за осъществяване на контакт. Тук има и допълнителна информация за възможни партньротсва на английски език. Предложените списъци не са обвързващи и имат чисто информативен характер, вие като културни оператори може да осъществите контакт с творци от Япония или от японски произход спрямо вашите приоритети, опит и мрежа от контакти. Стимулират се и тристранни сътрудничества, в които като трети партньор е привлечен творец или организация от други градове европейски столици на културата. Списъкът се обновява на годишна база.


За въпроси, свързани с проектната инициатива на EU-Japan Fest, моля пишете на мейл: japanculture@plovdiv2019.eu или позвънете на + 359 877 842 426


Инициатори


Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата