Екип Пловдив 2019

В структурата на “Пловдив 2019” служителите са разпределени според своята експертиза в няколко отдела, които обхващат артистична дейност и продукция, маркетинг и реклама, международни взаимоотношения, връзки с обществеността, администрация и финанси, юрисконсулт. Европейска столица на културата е уникален за България проект, който развива за първи път специфични знания и умения в екипа на Фондацията и неговите партньори, като естествена част от наследството на инициативата.

Осъществяването на проект от мащаба на  Европейска столица на културата изисква екип, който е готов да посреща предизвикателствата по пътя, да предлага експертни решения и творчески подходи, да работи на терен, да общува отдадено с всички партньори, да се самоусъвършенства постоянно, да се разширява и да предава щафетата :)

Артистичният и изпълнителният директори са на едно ниво в управлението на Фондацията, което гарантира и равнопоставеността на дейностите в екипа. Структурата на екипа следва описаното в апликационната книга и структурата на програмата. Четири проектни мениджъри и експертите в артистичния екип отговарят за четирите програмни платформи. Всеки от проектите в програмата има съответния координатор в екипа на Фондацията. 

В дейността си “Пловдив 2019” ползва също и външни сътрудници – финансов контрольор, юридически съветници, оценители, социолози, куратори, преводачи, фотографи, дизайнери.

Важна част от дейността на артистичния екип е развитието на доброволческата програма с отделни координатори, които работят в плътно взаимодействие с отговорниците по проекти и с продукционния екип.

Офисите на Фондация “Пловдив 2019” се намират на три етажа в офис на ул. Райко Даскалов 2, в сърцето на град Пловдив, а през годината на титлата екипът бе на четвъртия и петия етаж в СКЛАД - бившия тютюнев склад в Тютюневия град на ул. Екзарх Йосиф 16 в Пловдив. Срещите с екипа на Фондацията се организират с предварителна уговорка със служителите на посочените телефони и имейл адреси:


Кирил Велчев

Изпълнителен директор

Светлана Куюмджиева

Артистичен директор

Радост Иванова

Заместник-директор Маркетинг, реклама и търговска дейност

Виктор Янков

Заместник-директор Международна дейност

Гина Кафеджиян

Заместник-директор Програма

Цветелина Пенева

Експерт Връзки с обществеността

Ева - Мария Райчевска

Юрисконсулт

Станислава Ташева

Мениджър проекти и събития

Ренета Георгиева

Мениджър проекти и събития

Нели Благова

Експерт проекти и събития

Франц Кадири

Координатор доброволци и регионални връзки

Александра Дарбоклиева

Експерт проекти и събития

Диана Иванова

Експерт проекти и събития

Росица Тодорова

Главен счетоводител

Maрия Барбанакова

Счетоводител

Любена Каракехайова

Счетоводител

Антоанета Димитрова

Специалист контрол на разходите по проекти

Лидия Вълева

Специалист контрол на разходи по проекти

Нели Стефанова

Специалист контрол на разходи по проекти

Дима Стоянова

Специалист контрол на разходи по проекти

Росица Джоглова

Специалист контрол на разходи по проекти

Гено Дойков

Експерт маркетинг и реклама

Виктория Тодорова

Експерт маркетинг и реклама

Надежда Ганева

Офис мениджър

Мира Зрънчева

Офис мениджър

Лиляна Папукчиева

Домакин

Ваня Грозданова

Мениджър проекти и събития

Тамара Димитрова

Юрисконсулт

Елица Василева

Експерт проекти и събития

Станислава Ангелова

Експерт проекти и събития

Деница Шишкова

Eксперт проекти и събития

Такухи Тавитян

Eксперт проекти и събития

Евгения Димитрова

Експерт проекти и събития

Даниела Велинова

Експерт Връзки с обществеността

Десислава Пейчинова

Експерт Международна дейност

Ками Клифтън

Експерт координатор доброволци

Гергана Стойкова

Счетоводител

Виолета Динчева

Експерт маркетинг и реклама

Тони Станкова

Експерт маркетинг и реклама

Милена Петкова

Експерт маркетинг и реклама

Йордан Бончев

Експерт маркетинг и реклама

Димитър Далчев

IT eксперт

Лина Атура

Експерт проекти и събития

Даниел Драганов

Експерт международна дейност

Петя Терзийска

Експерт маркетинг и реклама

Марина Станишева

Експерт международна дейност

Силвия Стантън

Експерт Международна дейност

Таня Христова

Офис мениджър

Меглена Милева

Експерт труд и работна заплата

Фрея Брасе

Стажант

Роми Гешире

Стажант

Теса Лунц

Стажант

Торбен Щайн

Маркетинг стажант

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата