Екип Пловдив 2019

Според структурата на “Пловдив 2019”, служителите са разпределени според своята експертиза в няколко отдела, които обхващат артистична дейност и продукция, маркетинг и реклама, международни взаимоотношения, връзки с обществеността, администрация и финанси, юрисконсулт. Европейска столица на културата е уникален за България проект, който развива за първи път специфични знания и умения в екипа на фондацията и неговите партньори, като естествена част от наследството на инициативата.

Осъществяването на проект от мащаба на  Европейска столица на културата изисква екип, който е готов да посреща предизвикателствата по пътя, да предлага експертни решения и творчески подходи, да работи на терен, да общува отдадено с всички партньори, да се самоусъвършенства постоянно, да се разширява и да предава щафетата :)

Артистичният и изпълнителният директори са на едно ниво в управлението на фондацията, което гарантира и равнопоставеността на дейностите в екипа. Структурата на екипа следва описаното в апликационната книга и структурата на програмата. Четири проектни мениджъра и експертите в артистичния екип отговарят за четирите програмни платформи. Всеки от проектите в програмата има съответния координатор в екипа на фондацията. 

В дейността си “Пловдив 2019” ползва също и външни сътрудници – финансов контрольор, юридически съветници, оценители, социолози, куратори,  преводачи, фотографи, дизайнери.

Важна част от дейността на артистичния екип е развитието на доброволческата програма с отделен координатор, който работи в плътно взаимодействие с отговорниците по проекти и с продукционния екип.

Офисите на фондация “Пловдив 2019” се намират на четвъртия и петия етаж в СКЛАД - бившия тютюнев склад в Тютюневия град на ул. Екзарх Йосиф 16 в Пловдив. Срещите с екипа на фондацията се организират с предварителна уговорка със служителите на посочените телефони и имейл адреси:


Кирил Велчев

Изпълнителен директор

Светлана Куюмджиева

Артистичен директор

Радост Иванова

Заместник-директор Маркетинг, реклама и търговска дейност

Виктор Янков

Заместник-директор Международна дейност

Гина Кафеджиян

Заместник-директор Програма

Цветелина Пенева

Експерт Връзки с обществеността

Ева- Мария Райчевска

Юрисконсулт

Станислава Ташева

Мениджър проекти и събития

Ренета Георгиева

Мениджър проекти и събития

Ваня Грозданова

Мениджър проекти и събития

Милен Миленов

Експерт проекти и събития

Нели Благова

Експерт проекти и събития

Елица Василева

Експерт проекти и събития

Диана Иванова

Експерт проекти и събития

Деница Шишкова

Eксперт проекти и събития

Александра Дарбоклиева

Експерт проекти и събития

Лина Атура

Експерт проекти и събития

Станислава Ангелова

Експерт проекти и събития

Даниел Драганов

Експерт Международна дейност

Франц Кадири

Координатор доброволци и регионални връзки

Ками Клифтън

Експерт Координатор Доброволци

Росица Тодорова

Главен счетоводител

Любена Каракехайова

Счетоводител

Гергана Стойкова

Счетоводител

Юлия Иванова

Финансов контрольор

Гено Дойков

Експерт маркетинг и реклама

Виолета Динчева

Експерт маркетинг и реклама

Калина Кръстева

Mаркетинг експерт

Виктория Тодорова

Експерт маркетинг и реклама

Тони Станкова

Експерт маркетинг и реклама

Димитър Далчев

IT eксперт

Мира Зрънчева

Офис мениджър

Торбен Щайн

Маркетинг стажант

Лиляна Папукчиева

Домакин

Инициатори


Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата