Бизнесът на Япония в подкрепа на японски и европейски творци:


„Бизнесът може да работи на пълни обороти всеки ден, може да се е развил така, че след десет години да е достигнал изключителни икономически и производствени резултати. И когато този момент дойде, а в обществото липсват поетите, музикантите, философите, художниците, младите творци, пълни с енергия и кураж, какъв изобщо би бил смисълът на всички тези десетгодишни вложения!“


Това е основното мото на EU Japan Fest, което обединява мрежа от донорски организации, които на селекционен принцип подкрепят, художествени проекти и проучвателни пътувания, постъпили през отворени покани, които комисията обявява. Сроковете и критериите по отворените покани са стриктно регламентирани и оповестени предварително, а годишните отчети са публично достъпни, като кандидатстването за подкрепа за осъществяване на проучвателни пътувания се осъществява целогодишно, но не по-късно от 5 седмици преди осъществяване на пътуването. Сумата за проучвателни пътувания е фиксирана, в йени и се изплаща при осъществяване на пътуването. Подкрепата за осъществяване на проекти - приоритетно грантово субсидиране с конкретни срокове за кандидатстване и срокове за реализация, се осъществява на конкурсен принцип, като проектите, които се подкрепят трябва да :

  • които предполагат дългосрочно сътрудничество с творци от Япония и/или от японски произход и да са съгласувани с фондацията, която ръководи проекта Европейска столица на културата;
  • които имат гарантиран процент собствено и партньорско съучастие;
  • които отговарят на документалните изисквания и процедура, формулирани от EU Japan Fest.

Не се подкрепят проекти:

  • чиято сфера на дейност не предполага дългосрочно развитие и устойчивост на проявата и сътрудничеството;
  • които не гарантират колаборацията между града ЕСК и участниците в проекта;
  • които не предвиждат принос и устойчива намеса в културното и социално развитие на града ЕСК.

Тук може да намерите информация за грантови схеми, които се осъществяват в партньворство с EU Japan Fest.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата