EU Japan Fest и Европейска столица на културата

От ТУК може да се изтеглите списък с възможни партньори от Япония, в случай, че имате интерес за осъществяване на контакт.

Тук има и допълнителна информация за възможни партньорства на английски език.

Предложените списъци не са обвързващи и имат чисто информативен характер, вие като културни оператори може да осъществите контакт с творци от Япония или от японски произход спрямо вашите приоритети, опит и мрежа от контакти. Стимулират се и тристранни сътрудничества, в които като трети партньор е привлечен творец или организация от други градове европейски столици на културата. Списъкът се обновява на годишна база.

Онлайн база за японски артисти и партньорства: тук


Тук може да намерите информация, на английски език, за отворената от ЕУ Джапан Фест покана за финансиране на проекти през 2021 и 2022 г., в които проекти, обвързани с Пловдив ЕСК 2019 попадат в т. нар. втори приоритет, а именно продължаваща подкрепа и след годината на титлата. Има няколко крайни срока за кандидатстване /януари, март и май 2021 г./, съобразени с условностите на предвидена реализация на проектите и обема на търсено финансиране. Изтеглете от тук детайлна презентация, на английски език, обясняваща стъпките за кандидатстване. Вижте тук обяснение как да попълните онлайн кандидатурата. Бланка за задължителното придружително писмо за подкрепа от Пловдив 2019, което трябва да прикрепите към вашата кандидатура, може да изтеглите от тук


За въпроси, свързани с проектната инициатива на EU-Japan Fest, моля пишете на мейл: japanculture@plovdiv2019.eu или позвънете на + 359 877 842 426


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата