Европейската художествената литература – път към културен диалог и сътрудничество

На 13 май 2019 г. в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив е откриването на изложба от книги „Европейската художествената литература – път към културен диалог и сътрудничество“ (13.05 – 30 юни 2019 г.) от директора на Библиотеката Димитър Минев и Екатерина Полякова, главен библиотекар. Изложбата включва произведения на съвременни европейски писатели и се провежда в рамките на проекта „Литературен ренесанс в Пловдив“.

Изложбата е резултат на задълбочени библиографски изследвания на творчеството на европейски автори, част от книжовното богатство на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив. В хода на изпълнението на проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ са направени статистически изследвания на четенето на съвременни македонски и немски автори, както и библиографски проучвания за нова литература от немски и балкански автори.

Изложбата доказва за пореден път, че литературата е тази спойка, която свързва хората от различни държави, етноси, политически и религиозни убеждения и традиции, а библиотеките са мястото, където творците и техните читатели могат да се срещнат. Наред с познатите имена на съвременни писатели в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив е осигурен свободен достъп на всички, включително и на малцинствата и хората в неравностойно положение до произведенията на не толкова познати имена на европейски писатели. С това проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ изпълнява основната си цел да приобщи всички граждани към културните и литературни ценности, да насърчи четенето, диалога между културите и да популяризира европейското литературно наследство.

Кога: 13 май – 30 юни 2019 г./Откриване на 13 май, 16.00 часа

Къде: Народна библиотека „Иван Вазов“

Работно време: понеделник – петък, 8.00 – 18.00 часа

Вход свободен!


Проект на Сдружение „Писалка и перо“ в партньорство с НБ „Иван Вазов“ – Пловдив.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата