Изкуството на живота, чрез живота на изкуството - Изложба „Отвъд стените” (3 - 9 юни 2019 г.)

Проектът “Изкуството на живота, чрез живота на изкуството” на Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” използва артистични дейности за развитие на практически умения у лишените от свобода в Затвор Пловдив. В програмата през 2018 - 2019 г. са включени арт работилници с различни видове приложно и изобразително изкуство, занимания по творческо писане и театър, изложби.

Целта е да се подобрят възможностите на участниците за социално включване, реинтеграция и заетост при освобождаване. Амбицията на проекта е да се припознаят, оценят и валидизират уменията на участниците, развити чрез изкуство и театър, посредством система за оценяване. Проектът търси промяна на стереотипите по отношение на затворниците и подобряване възможностите йм за социално включване и участие в обществения и културен живот.

От 3 до 9 юни 2019 година ще се проведе изложба “Отвъд стените” с творби, създадени от лишените от свобода.

Изложба  „Отвъд стените” (3 - 9 юни 2019 г.)

Кога: Откриване – 3 юни, 18.00 часа
Къде: Културен център ТракАрт (подлез Археологически), работно време: всеки ден, 9.00 – 19.00 часа.

Вход свободен.

Събитието във фейсбук тук.


Проектът се основава на проучване и наблюдение на рехабилитационни програми в подобни институции в България, страни от ЕС (Белгия, Германия, Полша, Испания, Италия, Кипър) и Турция, които отчитат положителни резултати и висок процент на рехабилитация на лишени от свобода чрез участието им в артистични дейности и театър.

Изследванията показват, че по пътя на творческото занимание човек придобива нов опит и познания и често намира конструктивни решения за собствения си проблем. Изкуството, с всички негови проявления, се използва като мощно терапевтично и обучително средство. Арт заниманията са подходящи за хора от различна възраст, произход и социално-икономическа среда, включително за лица с увреждания, с интелектуални и умствени предизвикателства, зависими лица и други маргинализирани групи и хора в неравностойно положение. Чрез него е възможно да се прескочат множество бариери (например езикова бариера и ниво на грамотност), затова модулите в проекта са наречени “Нашите граници за изкуство”.


Повече за Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” може да откриете тук.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата