От А(рта) до Я(влението): Креативните квартали в България - Форум Таляна (13 - 16 юни 2019 г.)

Варна черпи от опита на Пловдив и Капана – квартал на творческите индустрии, за да преобрази историческия си и културен център – квартал „Таляна“, като стимулира дискусии и обмен на знания и умения за развитие на арт квартали сред заинтересовани креативни кръгове от градовете кандидати в инициативата Европейска столица на културата. Участие на представители от колектива на софийския квАРТал и от Велико Търново поставя дискусиите на национално ниво.

Дейностите включват провеждане на социологическо проучване сред местната общност, свързано с развитието на квартал „Таляна“; Организиране на форум за обсъждане на предизвикателствата пред развитието на арт квартали в страната (Юнашки салон, Варна, май 2019 г.); Представяне на проекта в Пловдив и церемония по побратимяване на Капана и Таляна (април 2019 г., Пловдив); Събиране и дигитализиране на исторически фотографии от квартал „Таляна“; Разработване на стратегия за развитие квартал „Таляна“ като арт квартал.

Форум Таляна (13 - 16 юни 2019 г.)

Кога: Откриване 13 юни 2019 г., 19:00 ч.

Къде: Варна, ул. „София“ 1, в сградата на Фондация „Иноватор

Форум, свързан с предизвикателствата пред развитието на арт квартали в страната. Акцентът е върху възможностите за културно предприемачество, артистични намеси в публичното пространство, привличане на креативни индустрии, артисти и творци, диалог с местната власт и инвестиране на обществен ресурс.


Проектът се осъществява от Фондация „Иноватор“.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата