От А(рта) до Я(влението): Креативните квартали в България (17 август 2019 г.)

Варна черпи от опита на Пловдив и Капана – квартал на творческите индустрии, за да преобрази историческия си и културен център – квартал „Таляна“, като стимулира дискусии и обмен на знания и умения за развитие на арт квартали сред заинтересовани креативни кръгове от градовете кандидати в инициативата Европейска столица на културата. Участие на представители от колектива на софийския квАРТал и от Велико Търново поставя дискусиите на национално ниво.

Дейностите включват провеждане на социологическо проучване сред местната общност, свързано с развитието на квартал „Таляна“; Организиране на форум за обсъждане на предизвикателствата пред развитието на арт квартали в страната (Юнашки салон, Варна, май 2019 г.); Представяне на проекта в Пловдив и церемония по побратимяване на Капана и Таляна (април 2019 г., Пловдив); Събиране и дигитализиране на исторически фотографии от квартал „Таляна“; Разработване на стратегия за развитие квартал „Таляна“ като арт квартал.


Обществено обсъждане на стратегията за развитие на Таляна

След успешно проведения национален форум Таляна в началото на юни месец, в който участваха експерти в областта на урбанизма, градското развитие, архитектурата, пешеходството, опазването на културно-историческо наследство, от страната и от чужбина, работата върху писането на стратегия за развитието на квартала на креативните индустрии Таляна във Варна продължава. Беше проведено и проучване сред живеещи, работещи и посещаващи квартала.

Във тази връзка ще се проведе първото от поредица събития, на което ще се обсъди работата по стратегията, проучването и останалите дейности по проекта. Срещата ще е между екипа на фондацията, варненски експерти и заинтересовани граждани Ще се обсъждат добрите примери, възможните насоки, които следва да се развият в стратегията, бъдещи инициативи и планове. 

Мисията на Фондация Иноватоер е да създаде стратегия за развитие на Таляна, която да се надгражда. Резултатът да служи и в бъдеще на креативните квартали в цялата страна. Там всички заинтересовани лица – от местната общност до бъдещите предприемачи и вече работещите в квартала да открият полезна информация и насоки за развитието на своята дейност.

Срещата ще се проведе на 17 август (събота) от 16:00 ч. в сградата на Фондация Иноватор (ул. „София“ 1)


Проектът се осъществява от Фондация „Иноватор“.


Инициатори


Спонсори




Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата