Пето Балканско лятно училище по религии и обществен живот „Споделено минало – оспорвани наследства“

Пето Балканско лятно училище по религии и обществен живот „Споделено минало – оспорвани наследства“ (БЛУРОЖ) си поставя за цел да запознае участници от Балканите, Европа, САЩ, Азия и Африка с пъстрото културно-историческо наследство на Балканите и да предизвика серия от дискусии във връзка със съвременните интерпретации и употреби на миналото. Заедно участниците ще преминат през „уроци по история“, преподавани в рамките на различни балкански национални парадигми.

Обучението, което ще се проведе през лятото на 2021 година (28 юни – 11 юли), търси възможно споделеното разбиране за наследствата на миналото, за да създаде условия за преосмисляне на наследените от поколения стереотипи и за развиване на специфична сензитивност към историческите факти.

5 БЛУРОЖ ще бъде организирано съвместно със CEDAR – Communities Engaging with Difference and Religion (www.cedarnetwork.org). Обучението включва както традиционни форми на обучение (лекции, семинари), така и иновативни подходи при представянето и осмислянето на историческите факти. Предвидена е и тридневна работа на терен сред различни общности в Северна Македония. Лекторите са учени с висок международен авторитет.


Проект на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, част от програма „Наследство“ на Пловдив 2019.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата