Проектът има за цел да възроди интереса към традициите и обичаите на различните етноси в Пловдив. Заедно в разнообразието, това е традиционният вековен модел на съжителстване на етносите в Пловдив: еврейска, арменска, ромска, турска, руска, италианска и българска общности.

Проектът въвлича в реализацията си най-вече децата и младите хора. Концепцията на проекта се основава на възможността да се стимулира познанието и интереса към културните традиции чрез възможностите на дигиталните технологии и автентичните изпълнителски практики.

Основна цел е и създаването на устойчиви канали за междуличностна и организационна комуникация, обмен на информация и въздействие върху различните публики за мултиплициране на толерантния модел на между културно проникване между различните етноси.

Специфични цели са укрепването на сътрудничеството между образователните и културни организации, работещи с деца, свързване на културното наследство със съвременността, привличане на повече деца от различни етноси в библиотеките и насърчаване на четенето и творческото им участие, разширяване на сценичните изяви.

Целевата аудитория на проекта са децата и учениците, които ще пренесат знанията и уменията на възрастните към бъдещето. Затова проектът планира организиране на проучвания за градските празнично-обредни практики на различните общности, образователни събития и концерти за деца и възрастни на отделните етноси, възстановки на характерни етнически обичаи, танци и занаяти, драматизации на литературни произведения.

  •  „Представяне на ромския празник – ромската нова година – Банго Василий“ - 20.01.2022 г. /четвъртък/, 15:00 ч. в Конферентната зала на РНБ „Иван Вазов“ 
  • Представяне на празника на еврейския етнос - „Историята на Пурим“ - 30.03.2022 г. /сряда/ от 18.00 ч. в Конферентната зала на РНБ „Иван Вазов“ Пловдив
  • Представяне на руския обичай „Посрещане на младоженците след венчавка" - 27.04.2022 от 16.00 ч. в Конферентната зала на РНБ „Иван Вазов“ Пловдив
  • Представяне на турския обичай „Къна“ - 11.07.2022 от 14.00 часа в Конферентната зала на РНБ „Иван Вазов“ Пловдив
  • Представяне на празника „Еньовден“ - 14.07.2022 г., четвъртък, от 18:00 ч. в Конферентната зала на РНБ „Иван Вазов“ Пловдив
  • Представяне на събитието "Италия - България: Мост между две култури" - 27.09.2022 г. в Италианска читалня "Асен Марчевски" към Народно читалище "Алеко Константинов - 1954 г."

N.B.: В резултат на проекта e предвиден каталог, в който да бъдат описани представените от етносите традиции и книги, включени в събитията към проекта.


Проектът надгражда  постигнатото от предходния проект на СНЦ „Писалка и перо“- Литературен Ренесанс в Пловдив, който осигури свободен достъп на всички, включително и на малцинствата и хората в неравностойно положение,  до произведенията на не толкова познати имена на европейски писатели. С това, проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ изпълни основната си цел да приобщи граждани към културните и литературни ценности, да насърчи четенето, диалога между културите и да популяризира европейското литературно наследство. Като резултат от проекта до момента са популяризирани литературните произведения сред основните целеви групи на проекта - учениците и широката младежка аудитория. Постигната беше една от целите на проекта за насърчаване културния обмен и четенето на европейска художествена литература, диалога между културите, разбирането на културното многообразие. Художествената литература беше популяризирана заедно с произведения на изобразителното изкуство и музиката, като по този начин въздействието върху обществеността беше още по-значимо. 

Изкуството и литературата са обединяващи компоненти на сътрудничеството между различни народи и етноси, въпреки езиковите и религиозните различия. Затова продължението на проекта с акцент върху етническото културно и литературно наследство на Пловдив и децата, осигурява дългосрочна устойчивост във времето.


Проект на Сдружение Писалка и перо, което обединява библиотекари-ентусиасти, част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата. Подробна информация за всички събития и новости по проекта - на социалните страници на събитието - www.facebook.com/PlovdivLiteratureRenaissance и facebook.com/pisalkaipero


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата