Музеите
като социални и образователни пространства

Проектът "Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с различни публики" е на Комисия „Фулбрайт” (Българо-американска комисия за образователен обмен) в партньорство с фондация “Моят музей” и с музеите в Пловдив.

Проектът цели развитие на образователните програми и социализация на музейните пространства в Пловдив чрез поредица от обучителни семинари. Проектът е тринадесетмесечен, провежда се в периода март 2018 г. - април 2019 г. Семинарите по проекта са по единадесет теми и са насочени към специалистите от музеи и галерии от Пловдив и региона.

Семинари по проекта

 • На 16 февруари 2018 г. с участието на музейни специалисти в Регионален археологически музей - Пловдив, се проведе 5-часов семинар с две теми  - Социалната мисия на Вашия музей  и Музейни публики и музейна интерпретация. Разгледани бяха изграждането на активни връзки между музея и различни местни общности на основата на споделени ценности, устойчивото развитие на образователните и социални програми в музея, изграждането на ефективни партньорства; въведение в съвременните изследвания на музейните публики; 
 • На 27 март 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, със специалисти по образователни програми се проведе 5-часов семинар с тема Елементи на успешната музейна интерпретация, който насочва вниманието към  диалога с публиката като основен подход в музейната интерпретация; ролята на интерпретатора като мост на взаимното разбиране между публиката и музея; истории, свързани с музейни предмети и хора; мястото на музея в живота на града и др.
 • На 28 март 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, се проведе 5-часов семинар на тема Интерпретация на музеен предмет - демонстрация с дискусия на различни подходи към музейния предмет и изграждане на гъвкави и продуктивни интерпретации на музейни експонати за различни публики.
 • На 29 март 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив,   се проведе 5-часов семинар на тема Тематични гидове и други материали в помощ на музейната публика, който разгледа основни принципи и походи в разработката на пособия за самостоятелни и групови занятия на посетителите в музейните колекции.
 • На 13 април 2018 г. в Регионален археологически музей - Пловдив, се проведе 5-часов семинар с тема Публичният образ на Вашия музей - в търсене на устойчиви връзки с различни общности. Обсъдиха се предизвикателствата за представяне на музейната идентичност; творчески подходи и изграждане на стратегия в търсене на връзки с обществеността и с бизнеса.
 • На 12 юни 2018 г. в Регионален археологически музей - Пловдив, е предвидена 5-часова среща със специалисти по образователни програми на тема Достъпен музей. Семинарът разглежда музея като социално и образователно пространство за хора с увреждания или неравнопоставени общности.
 • На 3 юли 2018 г.  в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, ще се проведе 5-часов семинар на тема Музей-Училище, в който фокусите са - музеят като  ключов фактор в съхраняването на историческа памет и в изграждане на гражданска идентичност; живият разказ за миналото (и настоящето) в музейните програми; музеят в училище, изготвяне на учебни занятия в музея, свързани с краезнание за Пловдив и образователните стандарти на МОН.
 • На 4,5 и 6 юли 2018 г.  в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, съвместно с музейни специалисти по образователни програми ще се проведе тридневен 5-часов семинар с тема Творчески подходи в музейната интерпретация, който търси активния контакт с музейната публика, разказа на истории, творческите занятия и драматизацията като похвати на музейната интерпретация и мн. др.
 •  На 14 септември 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, 5-часовият семинар с тема Стажове и доброволци в музея ще дискутира музея в живота на градските общности; мотивацията за доброволчество; подготовка на стажанти и доброволци за работа в музея.
 • На 5 октомври 2018 г. ще бъде последния семинар по проекта с тема Игра и творчество в музея. Семинарът е 5-часов и ще се проведе в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив. Лекторите ще насочат вниманието към игрите и интерактивността в музеен контекст; развиването, използването и оценката на образователни игри в музея.
 • Март - април 2019 г. на пресконференция пред широката публика в Регионален исторически музей - Пловдив, ще бъде представен сборник-наръчник за музейния специалист с резултатите от проведените приложни семинари по проекта.

Подробности за събитията по проекта може да следите на www.fulbright.bg.


Инициатори


Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата