Младежка социална зона
- обучение и семинари 2018

Проектът „Младежка социална зона”  на Фондация “Национален алианс за работа с доброволци” се реализира в периода януари 2018 – септември 2019 г.

Проектът търси млади хора в Пловдив с интересни идеи в сферата на социалното предприемачество, които да са от полза на местната общност, на уязвими групи, на хора от малцинствата.

След предварителен подбор избраните петнадесет млади хора се включват в едногодишна обучителна програма "Starters". С подкрепата на експерти те разработват своя личен социален проект и през 2019 година получават частично финансиране за реализиране на идеята си.

Събития през 2018 г.

  • „Основни стъпки за реализиране социален проект”, 22 – 24 юни 2018 г. -  обучение за селектираните участници в програма "Starters". В продължениe на три дни, 15 млади предприемачи от Пловдив, разработиха свой модел за стартиране на значима промяна в града. С екипа на Фондация "Национален алианс за работа с доброволци" преминаха през основните стъпки – идентифициране на проблемите и техните причини, създаване на продукт и решение, целеви групи, ключови партньори, информационни канали, бюджетиране, ключови дейности и др.
  • „Вдъхновено за промяната” - срещи през септември, октомври, ноември 2018 г., вход свободен, с лектори от:

Bigent, Германия – лаборатория за социалното въздействие,

Industry Watch – за силата на  предприемачеството,

Арете - идеи в ромската общност.


Подробности за проекта и за събитията, свързани с него, може да откриете на www.starters.bg/starters.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата