Музеите като социални и образователни пространства: семинари юли-октомври 2018 г.

Проектът "Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с различни публики" е на Комисия „Фулбрайт” (Българо-американска комисия за образователен обмен) в партньорство с Фондация “Моят музей” и с музеи в Пловдив.

Проектът цели развитие на образователните програми и социализация на музейните пространства в Пловдив чрез поредица от обучителни семинари. Проектът е тринадесетмесечен, провежда се в периода март 2018 г. - април 2019 г. Семинарите по проекта са по единадесет теми и са насочени към специалистите от музеи и галерии от Пловдив и региона.

Семинари от юли до октомври 2018 г.:

  • На 3 юли 2018 г.  в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, се проведе 5-часов семинар с тема "Творчески подходи в музейната интерпретация", който търси активния контакт с музейната публика, разказа на истории, творческите занятия и драматизацията като похвати на музейната интерпретация и др.
  • На 4, 5 и 6 юли 2018 г.  в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, съвместно с музейни специалисти по образователни програми се проведе тридневен 5-часов семинар на тема "Музей-Училище", в който фокусите са - музеят като ключов фактор в съхраняването на историческа памет и в изграждане на гражданска идентичност; живият разказ за миналото (и настоящето) в музейните програми; музеят в училище, изготвяне на учебни занятия в музея, свързани с краезнание за Пловдив и образователните стандарти на МОН.
  • На 14 септември 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, 5-часовият семинар с тема "Стажове и доброволци в музея" ще дискутира музея в живота на градските общности; мотивацията за доброволчество; подготовка на стажанти и доброволци за работа в музея.
  • На 5 октомври 2018 г. ще бъде последният семинар по проекта с тема "Игра и творчество в музея". Семинарът е 5-часов и ще се проведе в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив. Лекторите ще насочат вниманието към игрите и интерактивността в музеен контекст; развиването, използването и оценката на образователни игри в музея.

Подробности за събитията по проекта може да следите на www.fulbright.bg.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата