Резидентна програма Адата - среща с артисти # 4 | Митко Митков, Шо Хасегава, Габриел Бърч, Тони Столърд и Сандра Столърд

ADATA AiR е резидентна програма, насочена към артисти от Европа, на които е предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града.

Артистите, гостуващи в Пловдив през пролетта на 2018 г., са тук, за да работят по свои художествени проекти, свързани с природата и архитектурното културно наследство в Пловдив. 

На 13 юни 2018 г., в пространството на СКЛАД, се проведе 4-тата среща с резидентните артисти, които представиха работата си в контекста на програма Адата - Митко Митков (България /Германия), Шо Хасегава (Япония/Германия), Габриел Бърч (Великобритания), Тони Столърд (Великобритания) и Сандра Столърд (Великобритания). Представянето на Митко Митков и Шо Хасегава включи също Pop-up изложба, курирана от артистите и представяща други автори от творческата сцена в Хамбург, където и двамата са базирани в последните години.


Митко Митков (Русе, България) живее в Хамбург, Германия, и разделя времето си между публикации, обучение и курирането на художествени проекти. Предимно чрез разказване и повторно сглобяване на истории, произведения на изкуството и изображения, той се опитва да размие линията между реалността и фантастиката. Работата му може да проследите на mitkomitkov.com.
Шо Хасегава (Япония) е артист, който работи с различни медии, който живее и работи в Хамбург, Германия. Артистичната мупрактика е тясно свързана с природни феномени като светлина и движение, които могат да бъдат конкретни, както и абстрактни сами по себе си. Повече за Шо Хосегава на www.shohasegawa.com.


Габриел Бърч предложи кратко въведение в артистичната си практиката, като също сподели някои подробности от проведеното от него изследване на неформални институции. Габриел Бърч е интердисциплинарен артист, чиято практика е обуслована от пресечната точка на изкуство и архитектура. Той учи скулптура в Кралския колеж за изкуства 2012-2014, след като завършва университета в Брайтън. Работата на Габриел Бърч е представяна в Обединеното кралство и в международен мащаб с институции като Arnolfini, V & A и Glasgow International.
(www.gabrielbirch.com).


Тони и Сандра Столърд представиха SEED - сайт спесифик скулптура създадена по време на резидентният им престой в Пловдив и коментираща СКЛАД - пространството, в което е разположена (www.tonystallard.co.uk). 'Seed' e експериментална скулптурна инсталация, създадена с различни медии, вкл. светлина. Това е предварителен проект за по-мащабна работа - която включва работа с керамика и светодиод.
Работата се развива като инсталация в тютюневия склад, която се основава на културната история на Пловдив, особено на древната култура и нейното наследство съпоставени с модерността и съвремието. Работа насочва размисъла и към възможното развитие, основано на ново начало, прераждане и възкресение, когато Тютюневият склад се превръща в център за изкуство за Пловдив. Семето е разглеждано като символ за началото на много форми на живот в природата и културни пре-раждания.


ADATA AiR е проект на Фондация „Пловдив 2019“, реализиран в партньорство с Гьоте-институт България и Полски институт в София.

Подробности може да откриете страницата на ADATA AiR във фейсбук - www.facebook.com.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата