Форум 2019

Форум 2019 е ключов проект и акцент в програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Това е образователна платформа, обхващаща информационни семинари, лекции и срещи с цел създаване на партньорски мрежи за засилването на равнището на осведоменост, изграждането и развитие на капацитет и публики, създаване на основа за успешната реализация на проекта ЕСК. Темите на Фoрум 2019 се фокусират се върху основните проблеми, свързани с реализацията на проекта, и целта им е да предизвикат професионални дискусии, обмен на опит и знания и обратна връзка по различни теми от културния сектор.

Проектът започна през 2015 г. с идеята да създаде наследство на инициативата за пренасянето на умения, опит и партньорства в културния сектор. От 2015 г. до днес в рамките на проекта са се провели редица семинари и обучителни събития, на които е предоставена информация за това какво представлява проектът „Европейска столица на културата“, както и практически умения за подготовката на проектни предложения и управление на проекти.

Стратегия и съдържание:

Дейностите за изграждане на компетентност и развитие на публики е основна стратегическа цел за периода 2017-2019. Платформата ясно се стреми да развива капацитет в областта на международната дейност, управлението и работата в общности и създаване на мрежи. Част от проекта е посветена на подобряването на уменията за управление на големи инициативи. Стратегията за развитието му предвижда:

 • засилването на нивото на обучителни събития в рамите на проекта.
 • създаването на повече практически възможности за създаване на мрежи и пряко сътрудничество на български културни институции с подобни оператори в Европа.

НАСЛЕДСТВОТО на този ключов проект намира израз и в международния проект Cultart, който фондация Пловдив 2019 г., спечели по програма програма Еразъм+, сектор Младеж - партньорства за сътрудничество, администрирана от Центъра за Развитие на Човешките ресурси – Национална агенция по програма Еразъм+ и който ще се реализира в периода през 2022 и  2023 г.


Книга на събитията 2019

Всички проекти през 2019 г., включително тези, част от Форум 2019, са представени в Книга на събитията – една година и повече от 320 проекта #заедно, избрани според апликационната книга чрез отворени покани, са разпределени в хронологичен и тематичен ред в четирите програмни платформи – СЛИВАНЕ, ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ И РЕЛАКСИРАНЕ. 

Наследство на доброволците (засега само на английски език) може да прочетете / свалите в pdf тук.

2019

 • 27 - 29 март 2019 г. Международна среща „Граждани и култура: Сливане. Трансформиране. Възраждане!". Форумът се провежда в Пловдив, между 27-29 март 2019 г. Това събитие е организирано от Европа за граждани - България и Европа за граждани - Сърбия в партньорство с Пловдив 2019 и Нови Сад 2021, като има за цел да представи възможностите за финансирането по програмата „Европа за гражданите“ и да бъде форум за открит диалог от заинтересованите културни оператори от България и Сърбия. Предварителната регистрацията е задължителна и е отворена до 24 март 2019 г. Събитието се провежда изцяло на английски език, вижте програмата тук.
 • 24 май 2019 г. – Мелба на живо N6, в СКЛАД (ул. „Екзарх Йосиф“ 16, 3 етаж дясно, 18:00 часа, вход свободен). Събитието се случва за първи път в Пловдив като част от Melba Design Initiatives – формат, посветен на актуални примери от различни области на дизайна (www.facebook.com/MelbaDesignInitiatives). 
 • 8 октомври 2019 г. – Форум 2019. Фокус: RoUM Пловдив (Галерия PLOVEDIV, ул. „Павел Куртевич“ 3, 18.00 часа, вход свободен). Като част от образователната платформа Форум 2019 ученици и учители от кварталите Столипиново и Шекер Махала и хърватските артисти от RoUm се включват в създаването на дизайн, маркетинг концепции и изработването на различни предмети, свързани с глобалната идея за нулев отпадък. Представянето на финалните резултати и индивидуални творчески идеи е в пространството на галерия PLOVEDIV.
 • 22 – 23 ноември 2019 г. – Международна среща „Поглед назад с мисъл напред“ в Пловдив, организирана съвместно от Фондация „Пловдив 2019“ и Гьоте институт – България за рекапитулация на резултатите от Европейска столица на културата Пловдив 2019. Програмата в PDF формат, детайли и участници – може да видите ТУК.

Събития, свързани с развитието на проекта в предходните години:

2015

 • 29 септември 2015 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюневия град, който включва обществено обсъждане за развитието на проекта „Тютюневият град“ (линк за информация към събитието: /www.facebook.com/events/1066251213407546/).
 • 24 ноември 2015 г.
  Форум 2019: Фокус Въведение в съвременното изкуство - публична лекция на куратора Рене Блок, който представи работата си като куратор на някои от световно признатите биеналета за съвременно изкуство. (www.facebook.com/events/1620775171521472/)
 • 15 декември 2015 г.
  Форум 2019: Фокус Култура - публична презентация и дискусия на тема 30 години ЕСК – Успешни и неуспешни примери на проекта, Символи на ЕСК, Устойчивост и дългосрочни цели, Концепцията „Заедно“.

2016

 • 16 февруари 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Капана - публична среща с културни оператори и предприемачи от Пловдив с интерес или развиващи дейност в квартала на творческите индустрии - “Капана – живият квартал във фокуса на европейска столица на културата” (www.facebook.com/events/1694152420801555/)
 • 9, 17, 24, 31 март 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Музеи - информационна среща с музейни директори и уредници от Пловдив.
 • 21 март 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюнев град - представяне на онлайн платформата, свързана с ключовия проект “Тютюневия град” и базовата концепцията за развитие на проекта.(Линк към сайта ни: bit.ly/2lHHuzo)
 • 2, 9, 16, 23 и 24 април 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Въведение в съвременното изкуство - лекционен курс, организиран съвместно с фондация “Отворени изкуства” (bit.ly/1WHuJ0t).
 • 8, 13, 20 април 2016 г.  - Форум 2019: Фокус Музеи - поредица информационни срещи с музейни директори и уредници от Пловдив.
 • 14 април 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Творческа Европа - Поредица от срещи, организирани съвместно с “Бюро Творческа Европа” и “Европа за гражданите” в България, с акцент върху възможности за кандидатстване за финансиране по европейски програми.
 • 17 май 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - първа национална презентация на проекта Пловдив – ЕСК 2019, актуализирана програма, основни проекти, възможности за включване (проведен в СУ „Св. Кл. Охридски“ в София - www.facebook.com/events/1567841026847241/).
 • 19, 20 май 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Музеи - поредица информационни срещи.
 • 16 юни 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Творческа Европа - мрежова среща на партньори с участието на представители на пловдивски културни организации и техни европейски партньори.
 • 30 юни 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Отворени покани - информационен семинар проведен след публичното анонсиране на двете отворени покани за проекти към програмата на Пловдив ЕСК 2019 (www.facebook.com/events/241352602914750/).
 • 21 юли, 1 и 10  август 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Отворени покани - 3 поредни онлайн информационни семинара /уебинара/, позволяващи включването на културни оператори от различни градове на страната и чужбина (www.facebook.com/events/285657578460216/).
 • 13 септември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус EU-JAPAN FEST - информационен семинар.
 • 28 октомври 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюневият град - форум-дискусия на тема „Недвижимото културно наследство – опазване, контрол, санкции”. Със специалното участие на Петер Мичинг (директор „Опазване на паметниците на културата”, град Гьорлиц, Германия) - www.facebook.com/events/223478254732523/.
 • 1 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус EU-JAPAN FEST - работна среща с генералния представител на EU Japan Fest, информационен семинар за сътрудничество.
 • 19 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Доброволци - информационен семинар (https://www.facebook.com/events/1129225003822425/).
 • 25 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Читалища - семинар с работна среща  и панаир-изложение (www.facebook.com/events/899464860153677/).
 • 28 и 29 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Музеи - пряко излъчване в реално време: “Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред” (www.facebook.com/events/829790123790195/).
 • 13 декември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - Вроцлав ЕСК 2016 – реалните примери от една успешна Европейска столица на културата (www.facebook.com/events/1907372322829120/).

2017

Дейностите за изграждане на компетентност и развитие на публики е основна стратегическа цел за периода 2017-2019 г. Платформата ясно се стреми да развива капацитет в областта на международната дейност, управлението и работата в общности и създаване на мрежи:

 • 24 януари 2017 г.
  Форум 2019:  Фокус EU-JAPAN FEST - информационен семинар (www.facebook.com/events/172341919912850/).
 • 27 февруари 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Варна – Европейска младежка столица 2017 (www.facebook.com/events/634641636720815/).
 • 17 - 18 март 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Доброволци - в рамките на два дни заедно с Мери Садовска, куратор в направление „Сценични продукции“, Вроцлав – Европейска столица на културата 2016, всички участници се запознаха със същността на това какво е да си доброволец, какви са ангажиментите, отговорностите и разбирането на лоялността в работата в екип (www.facebook.com/events/643078315879859/).
 • 11 – 15 май 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - "ДОЛУ–ГОРЕ КУЛТУРА" включва две събития в сферата на културния мениджмънт, създаването на партньорства и реализирането на артистични идеи в посока от долу нагоре. Водещи - Питър Дженкинсън (брокер в сферата на културата), Шийла Райт (директор на ThreeJohnsandShelagh, Mission Models Money и член на Demos UK и Toynbee Studios) и Любов Костова (директор на British Council Bulgaria) -www.facebook.com/events/218488455299454/.
 • 20 юни 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюневия град - дискусия и практически семинар на тема “ИНДУСТРИАЛНА АРХЕОЛОГИЯ – Живият град в контекста на съвременните концепции за културно наследство” (www.facebook.com/events/123606251555095/).
 • 22 август 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Капана - Ден на отворените врати - информация за кандидатстващи организации, Отворена покана в Пловдив (www.facebook.com/events/1538735836147776/).
 • 30 август 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Капана - Ден на отворените врати - информация за кандидатстващи организации, Отворена покана в София (www.facebook.com/events/168690757026992/).
 • 26 септември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - Сан Себастиан 2016 сподели опита си в туризма с Пловдив. Първи тематичен форум, посветен на готовността на туристическия бранш за реализацията на проекта "Европейска столица на културата 2019", с участието на Фернандо Алварес Буска, маркетинг директор на Европейска столица на културата 2016 Сан Себастиан, Испания. Събитието се организира от фондация “Пловдив 2019“ в  партньорство на Министерството на туризма с общинското предприятие "Туризъм" - Пловдив и Институт "Сервантес" - София. На форума се включиха още и директорът на Институт Сервантес София – Хавиер Валдивиелсо Одриосола и директорът на Британски съвет Любов Костова.
 • 30 септември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - "Преди и След ЕСК" - Вроцлав 2016 : Пловдив 2019  - Открит разговор за посоките и предизвикателствата при реализирането на проекта Европейска столица на културата (www.facebook.com/events/1697819273603031/).
 • 12 октомври 2017 г.
  Форум 2019, съвместно с Гьоте Институт – 100 години ifa – Институт за международни отношения на Германия. На 12 октомври от 18:30 в Гьоте-институт, София, Елке аус дем Мооре - директор на департамента за визуални изкуства, представи Института за международни отношения на Германия (ifa) в контекста на 100-годишния юбилей на организацията. Елке Аус дем Мооре разказа за ifa и някои от ключовите му дейности, сред които организацията на немското участие във Венецианското биенале. Посещението на Елке аус дем Мооре се организира от Гьоте-институт България и Общинска фондация „Пловдив 2019“.
 • 23 и 24 ноември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Доброволци - с обучители от Япония и Румъния. Практическо еднодневно обучение за доброволци в контекста на Европейска столица на културата. Програмата включваше усвояване на техники за разрешаване на практически казуси в работата “на терен” и ролеви игри за изграждане на умения за работа в екип. Лектори бяха Маюми Танигучи – координатор от Международната доброволческа програма на партньорите на фондацията от EU JAPAN FEST и Лиляна Лирка – координатор в Международния театрален фестивал - гр. Сибиу (Европейска столица на културата 2008), Румъния. В практическата част участие взе  и Козмин Рапену, работил по проект за доброволчески обмен “Сибиу – Такаяма“ (www.facebook.com/events/146173456006939/).
 • 30 ноември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Читалища - информационна среща с представители на читалища от Южен Централен Регион по регламента на отворената покана, посветена специално на тях (www.facebook.com/events/2067422956818977/).
 • 12 и 13 декември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Творческа Европа - мрежова среща на партньори.

През 2018 и 2019 г. платформата е ориентирана предимно към натрупване на практически знания и умения, особено в международен контекст.

Образователните серии през 2018 г. са свързани с:

 • дигитални медии в изкуствата;
 • развитие на публики;
 • детска програма за музеите;
 • интерактивно обучение.

Част от усилията за развитие на публики са свързани и с проекта „пАРТньорство“, който разработваме съвместно с културните институции в Пловдив – Пловдивската опера, Етнографския музей, Националната библиотека и Градска художествена галерия, който се изразява във включването на деца от ромски произход  - от първи до четвърти клас, в менторска обучителна програма.

 • 15 януари 2018 г. Форум 2019 включи също така участието на студенти от университета в Леуварден (ЕСК 2018), които предложиха идеи и проекти за засиленото включване на възрастни хора като доброволци. 30 студенти представиха проекти за различни рекламни кампании.
 • 28 март 2018 г.
  Форум 2019: Фокус Туризъм - втори от поредицата форуми, посветен на подготовката на града за Европейска столица на културата през 2019. Събитието има за цел да ангажира и подпомогне туристическия бранш на всички нива при посрещането на многобройните посетители на града в годината на титлата и преди това. Гост-лектори са Кристиан Тране - мениджър регионални и общностни връзки на Орхус - Европейска столица на културата 2017, и Нийл Питърсън от Ливърпул - Европейска столица на културата 2008 и консултант на редица Европейски столици на културата.
 • 18 - 19 май 2018 г. - Форум 2019: Фокус Доброволци - "Кажи го с рисунки" - уъркшоп за доброволци в пространството за култура СКЛАД за визуализиране на идеи (информация за събитието - www.facebook.com/events/598107750572357/)
 • 26 май - 8 юли 2018 г. - ФОРУМ 2019: Създай своя свят - 5 самостоятелни уъркшопа, организирани от Арс Електроника Линц и Фондация "Пловдив 2019", в партньорство с Мелформатор и Посолство на Австрия в София - проектът се състои в презентации и работни семинари за деца, интересуващи се от съвременни технологии. Темите на работните семинари са роботика, виртуална реалност, видео и музикални лаборатории, биотехнологии и програмиране (подробности за заниманията - www.facebook.com/pg/2019plovdiv/photos).
 • На 12 юни 2018 г. - Форум 2019: Фокус Творческа Европа - в пространството на СКЛАД, в Тютюневия град, се проведе поредната неформална среща на Бюрата "Творческа Европа" от цяла Европа. Домакин на събитието беше ОФ "Пловдив 2019" (подробности на www.facebook.com/2019plovdiv).
 • На 29 юни 2018 г.Форум 2019: Фокус Развитие на публики - от 10.00 до 17.00 часа, в СКЛАД (ул. "Екзарх Йосиф" 16), се проведе практическо еднодневно обучение за развиване на публики в контекста на инициативата Европейска столица на културата в партньорство с Британски съвет и Фондация „Пловдив 2019“, представено от Асоциация Артс Маркетинг, Лондон. Достъпът бе свободен, с предварителна регистрация до 25 юни на docs.google.com/forms.
 • На 27 септември 2018 г. - Форум 2019: Капана гостува на Тютюневия град - от 17.30 до 19.00 ч. в СКЛАД (Тютюневия град, ул. „Екзарх Йосиф“ 16). Открита беседа и представяне на дипломната работа на Петър Радев, студент 4-та година в Амстердам, Холандия, специалност „Мениджмънт на Туризма“, на тема „Изработване на маркетинг план, промотиращ Капана - Квартал на творческите индустрии, пред западноевропейски туристи и в частност холандските млади туристи.” 
 • На 14 ноември 2018 г., от 20:30 ч., в СКЛАД, като част от Форум 2019 ще се проведе лекция на световноизвестния фотограф Роджър Балън, който ще открие ретроспективната изложба с негови фотографии „Роджър Балън. Архетипи“. Лекцията е на английски език. Входът е свободен, необходимо е предварително записване ТУК. Роджър Балън ще разкаже за фотографията и онова, което е отвъд нея, изкуството, което остава, и етапите, през които преминава творчеството му във времето. 
 • 1 декември 2018 г. - Конференция за създаване на регионална Placemaking мрежа и проект „The Spot/Мястото“, от 8.30 ч., в СКЛАД (ул „Екзарх Йосиф“16, Тютюневия град). Повече информация и записване за събитието ще откриете тук: goo.gl/YUtFoo. Събитието ще събере на едно място български и европейски експерти в областта на placemaking-a/мeстосъздаването, за да постави начало на професионална мрежа в България. Kонференцията ще предложи серия от теми, специфични сесии, дискусии и работилници, които са базирани на практически опит и успешни проекти в контекста на европейския ‘placemaking’ (www.facebook.com/events).

Майна Town Weekend

Кога
Къде Различни
Програмa Релаксиране

Cultart | Програма Фестивали

Кога
Програмa Трансформиране

FIRST® LEGO® League Plovdiv | Отбори

Кога
Програмa Трансформиране

FIRST® LEGO® League Plovdiv | Работилници и Демонстрации

Кога
Програмa Трансформиране

FIRST® LEGO® League Plovdiv | ИЗЛОЖБА

Кога
Програмa Трансформиране

Фестивал за Лего роботика FIRST® LEGO® League Plovdiv

Кога
Програмa Трансформиране

„Техно-логика“ – съвременните технологии и кукления театър – творческа лаборатория

Кога
Програмa Трансформиране
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 34

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата