РЕЗИДЕНТНИ АРТИСТИ (2018 г)


Участници, селектирани за Първа сесия на програмата.

Участници, селектирани за Втора сесия на програмата.

_ _ _

ОТВОРЕНА ПОКАНА 2018

УСЛОВИЯ

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ

Първа сесия
Обявяване: 20 декември 2018 г.
Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.
Резиденции на избраните участници: 15 март до 15 юли 2018 г.

Втора сесия
Обявяване: 15 април 2018 г.
Краен срок за кандидатстване: 31 май 2018 г.
Резиденции на избраните участници: 15 юли до 30 ноември 2018 г.

МЕДИИ И ДИСЦИПЛИНИ

Визуални изкуства, Дигитални медии, Архитектура, Пърформанс арт, Ленд арт, Скулптура, Саунд арт, Други

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА  

▪ Жилищно пространство за резидентните артисти – самостоятелни стаи в споделено жилище;
▪ Споделено студио (позволяващо работа на поне 2-ма резиденти едновременно)
▪ Пространство за публични събития – възможност за провеждане на прожекции, изложби, конференции/срещи/презентации;
▪ Пространство за почивка и социален контакт;
▪ Неограничен достъп до интернет;
▪ Основни материали и инструменти за работа - при възможност;
▪ Практически насоки при проучвания или работа.

Всичко гореизброено се предоставя на резидентите без заплащане от тяхна страна и е осигурено от страна на организаторите.

РАЗХОДИ 

Организаторите поемат следните разходи:
▪ Транспорт – до гр. Пловдив и обратно – за одобрените участници
▪ Дневни – в размер на 560 лв. (около 280 евро) за период от 2 седмици на човек

Всички останали разходи по време на престоя са за сметка на резидентните артисти.

РАБОТЕН ЕЗИК

Английски, Български

ОЧАКВАНИЯ КЪМ АРТИСТИТЕ

След престоя си резидентите следва да представят напълно разработена концепция за един или повече творчески проекта, планирани с цел реализиране и представене в рамките на програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА РЕЗИДЕНТНИЯ ПРЕСТОЙ

- Презентация / артист толк на резидентния артист
- Отворени студио визити
- Срещи с местни артисти и куратори

adata-air-open-call-2018
ОТВОРЕНА ПОКАНА


Отворена покана за първа сесия на програмата
 - ЗАКРИТА

Отворена покана за Втора сесия на програмата - ЗАКРИТА


СЕЛЕКЦИЯ

Артистите, одобрени за участие в ADATA AiR, ще бъдат избрани от комисия на база следните критерии:
· Артистична позиция и предишна работа
· Качество на предложената концепция и връзка с целите на програмата Пловдив - ЕСК 2019 · Потенциал за реализиране на проекта през 2019 г. 

Максимален брой резидентни артисти в един и същи период: 5

УВЕДОМЯВАНЕ

Избраните за участие кандидати ще бъдат уведомени приблизително 30 дни след всеки краен срок. 


СЪСТАВ НА ЖУРИТО

• Светлана Куюмджиева, артистичен директор на Фондация "Пловдив 2019"
• Ваня Грозданова, експерт програми и проекти във Фондация "Пловдив 2019"
• Енцио Ветцел, директор на Гьоте-институт България
• Ярослав Годун, директор на Полски институт в София
• Вера Млечевска, независим куратор и изкуствовед
• Йово Панчев, незaвисим куратор и арт критик
• Валери Гюров, архитект и стрийт артист


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата