След успешно проведения национален форум Таляна в началото на юни месец, по време на който се събраха експерти в областта на урбанизма, градското развитие, архитектурата, пешеходството, опазването на културно-историческо наследство и пр. от страната и от чужбина, екипът на Фондация Иноватор упорито работи върху писането на стратегия за развитието на квартала на креативните индустрии Таляна във Варна и проведе проучване сред живеещи, работещи и посещаващи квартала. 

Във тази връзка Фондация Иноватор кани на първото от поредица събития, което ще се проведе на 17.08 (събота) от 16:00 в сградата на Фондация Иноватор, находяща се на ул. „София“ 1. Целта на срещата между екипа на фондацията, варненските експерти и заинтересовани граждани е постигане на широко обществено обсъждане на работата по стратегията, проучването и останалите дейности по проекта. Ще се обсъждат добрите примери, възможните насоки, които следва да се развият в стратегията, бъдещи инициативи и планове и други.  

Мисията на Фондацията е да създаде стратегия за развитие на Таляна, която да се надгражда. Резултатът може да служи в бъдеще и на креативните квартали в цялата страна. Там всички заинтересовани лица – от местната общност до бъдещите предприемачи и вече работещите в квартала – се надяваме да открият полезна информация и насоки за развитието на своята дейност. В резултат на обособяването на подобни креативни квартали се благоприятства не само развитието на бизнеса и туризма, но и се създават устойчиви взаимоотношения между местната власт и собствениците на бизнес и живущите в района. Всичко постигнато води до това кварталът да придобие своя неповторима идентичност, която е в основата за изграждане на една обща визия за града и неговите жители, обединили се около развитието на населеното мястото.

 

Оползотворяването на дадености като културно-историческото, архитектурно, археологическо и друго наследство е с решаващ фактор за развитието на зоните с високо обществено значение в градовете. Приканваме Ви да се включите в срещата. Всяко мнение и информация могат да са от решаваща полза.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата