Пловдив 2019 фокус в дискусията на среща на комисията по култура и образование в Европарламента

Новоизбраните групи в Европейския парламент вече работят активно по набелязаните
планове и цели. На 4 декември от 15,00 до 18,30 ч. в Брюксел беше изслушването и дискусията, посветена на инициативата Европейска столица на културата. Представители на всички държави- членки на ЕС имаха възможността да чуят примери от реално осъществени столици, сред които Сан Себастиан 2016, Пилзен 2015, Рига 2014 и др., да зададат своите въпроси и да поставят на обсъждане актуални теми, проблеми и тенденции за бъдещото развитие на инициативата.

Сред презентаторите бяха и Иржи Сучанек, изпълнителен директор на Пилзен ЕСК 2015, а
към настоящия момент е член на журито по селекция и мониторинг на Европейска столица на културата, както и Росела Тарантино, мениджър „Развитие и връзки“ във Фондация „Матера – Базиликата 2019“, които само преди две седмици бяха в града ни в рамките на срещата, посветена на рекапитулацията на резултатите от Пловдив - Европейската столица на културата 2019. 

На срещата в Европарламента, по време на тричасовите дискусии, Пловдив беше изведен
няколко пъти като пример. Веднъж с изключително позитивния пример с решението си да обяви сумата от спечелената награда Мелина Меркури за културно съдържание през отворена покана за годините след титлата /2020 и 2021/, и втори път с тревожната тенденция за примери на хомофобска и политическа намеса при реализация на художествено съдържание, част от програмата на така голям и важен културен проект, какъвто е Европейска столица на културата. 

Въпросите на наследството от годината на титлата, добавената стойност на титлата, силните и слабите страни на инициативата, препоръките за повече финансово участие на ЕС и ангажиране на национално ниво с гаранции за политическа ненамеса и финансова стабилност, бяха сред обсъжданите теми и сред лостовете за промяна на изискванията към бъдещите градове, кандидатстващи за важната и отговорна титла Европейска столица на културата през призмата на общите европейски ценности.

Запис от дискусията може да чуете тук: http://bit.ly/2LpyNFy


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата