„Нека магията започне“ с Голуей 2020 и „Пристан на разнообразието“ с Риека 2020

От 1 януари 2020 г. Риека (Хърватия) и Голуей (Ирландия) са новите европейски столици на културата

Вижте какво разказаха за откриващите церемонии на двата града д-р Светлана Куюмджиева и Виктор Янков в студиото на „Култура.БГ“| Европейски столици на културата 2020 - откриващи церемонии в Риека и Голуей, от 17 февруари 2020 г.

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по утвърждаването на европейския начин на живот:

„Благодарение на титлата „Европейска столица на културата“ Риека и Голуей ще впрегнат
целия потенциал на културата, за да обгатят нашия живот и да способстват за сближаването на нашите общности. Подпомагането на културата като централен елемент
от нашия начин на живот носи голям брой положителни въздействия върху обществото по
отношение на социалното включване, интеграцията и икономическия растеж. То дава възможност на народите да придобиват нов опит, умения и възможности за участие в
обществото и да прави нашите общества по-справедливи и по-приобщаващи. Желая им най-сърдечно успех в това начинание.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта:

„Инициативата „Европейска столица на културата“ сближава хората и подчертава ролята на културата в засилването на ценностите, изграждащи нашия европейски съюз: разнообразие, уважение, толерантност и откритост. Една успешна Европейска столица на културата приобщава жителите на града и носи смисъл за тях. Тя е също така отворена за света, демонстрирайки готовността на ЕС да развива културата като носител на мир и взаимно разбирателство по света, като в същото време носи дългосрочни социално-икономически ползи за своя регион. С нетърпение очаквам да посетя Риека и Голуей и им желая най-сърдечно успех през 2020 г.“


COVID-19 и мерките за ограничаване на неговото разпространение в целия свят се отразиха тежко върху голяма част от програмата на двете столици на културата. Те намалиха своите екипи и дейности, прехвърлиха част от възможните проекти в дигитални реализации и подготвят изместване на проекти и събития в края на 2020 и през 2021 г.

Европейската комисия и избраните градове столици на културата за 2021 и 2022 г. разговарят за съвместяване на периоди, удължаване на възможности за реализации и отчети. Културата е приоритет и е същностна за обществата ни – в този период на световна криза това се потвърди за пореден път.

Вече има дискусии на европейско ниво от няколко месеца за отлагане на културните столици с една или две години. 

В отговор на писма, изпратени до Европейската комисия от градовете Тимишоара, Елефсина, Нови Сад, Риека и Голуей, комисар Мария Габриел и вицепрезидентът Маргаритис Шинас решиха да внесат в колегията на Комисията предложение за изменение на Решение 445/2014 с което:  1. да се позволи на двата града ЕСК през 2020 г. да разширят дейността си до април 2021; 2. Нови Сад, ЕСК за 2021 г., да бъде отложена за реализация през 2022 г., когато са още Каунас /Литва/ и Еш /Люксенбург/; 3. А Тимишоара /Румъния/ и Елефсина /Гърция/, които също бяха избрани да носят титлата през 2021 г., да бъдат отложени през 2023 г., когато ще бъдат заедно с град Веспрем /Унгария/.  Консултациите ще се проведат на равнище на Европейската комисия до края на юли, а предложението ще бъде прието от Комисията в средата на август. Освен това Комисията ще представи това решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и то може да бъде прието най-рано през октомври.


Вижте как Риека и Голуей стартираха годината и какви са акцентите в програмите им:

Риека 2020

Риека е първият хърватски град домакин на инициативата „Европейска столица на културата“ – факт, повишаващ видимостта му в международен план, която по естествен начин ще се прехвърли и върху останалата част от Западните Балкани. Мотото на Риека е „Пристан на разнообразието“, концепция, която включва стотици проекти, реализирани от 250 партньори от 40 държави. Културната програма на Риека 2020 се фокусира на темите за водата, труда и миграцията, свързани с неговата идентичност, но също така и въпроси от съвременния световен дневен ред. Откриващата изложба включва участието на известния местен художник Давид Малкович, а други акценти са изложбата „Сияещо море“, фестивалът за уърлд музика и гастрономия „Порто етно“ и нови постоянни инсталации на съвременно изкуство на плажната ивица. Откриването се състоя на 1 и 2 февруари 2020 г. Вижте го тук: www.youtube.com

Голуей 2020

Голуей е третият ирландски град, който ще бъде домакин на инициативата (след Дъблин през 1991 г. и Корк през 2005 г.). Мотото на културната програма на града е „Нека магията започне“ и изследва същностни местни теми на езика, физическото измерение на околната среда и миграцията – с европейска и световна съотносимост и отзвук. Темата „Дано завали“ залага на климата на Голуей като порив за творчество. Други акценти включват празник на световната литература – с драматична интерпретация на най-стария запазен
литературен епос – историята за Гилгамеш, и откъси от „Одисея“ на Омир, четени на
градските плажове. В допълнение, нови инсталации ще отбележат красотата на Конемара
и графство Голуей. Голуей 2020 започва през февруари 2020 г., в началото на Имболк –
празненствата, отбелязващи първия келтски сезон в древния ирландски календар от
предхристиянската епоха.

История на инициативата

Инициативата „Европейска столица на културата“ започва през през 1985 г. по почин на тогавашната министърка на културата на Гърция – Мелина Меркури, и днес представлява един от най-забележителните проекти в областта на културата в Европа. Градовете домакини на инициативата се подбират въз основа на културна програма, която е необходимо да носи силно изразено европейско измерение – да насърчава участието и активното ангажиране на жителите на града домакин, неговите общности и различни лица и организации, ангажирани с темата. Програмата трябва и да предоставя възможности за дългосрочното развитие на града и неговите околности.

Титлата „Европейска столица на културата“ дава на градовете домакини възможността да
повишат своята видимост, да застанат на световната карта, да разработват устойчив туризъм и да преосмислят развитието си на основата на културата. Въздействието на титлата е дългосрочно не само по отношение на културата, но и в социален и икономически план – както за града домакин, така и за неговите околности.

Пловдив (България) и Матера (Италия) са Европейска столица на културата през 2019 г. След Риека и Голуей, столици на културата през 2020 г., през 2021 г. титлата ще премине у Тимишоара (Румъния), Елефсина (Гърция) и Нови Сад (Сърбия, страна-кандидат). Следват Еш (Люксембург) и Каунас (Естония) през 2022 г. и Веспрем (Унгария) през 2023 г. За 2024 г. Европейски столици на културата ще бъдат Тарту (Естония), Бад Ишъл (Австрия) и Будьо (Норвегия, ЕАСТ/ЕИП). Предвид COVID-19 и ако предложението, инициирано от еврокомисар Мария Габриел бъде прието, ще има отлагане на част от дейностите, като  през 2022 г. ще има три европейски столици на културата: Каунас (Литва), Еш сюр Алзет (Люксембург) и Нови Сад (Сърбия), а през 2023 г.: Веспрем (Унгария), Елефсина (Гърция) и Тимишоара (Румъния).

Повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_6889.
#ECoC #EuropeForCulture


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата