„Нека магията започне“ с Голуей 2020 и „Пристан на разнообразието“ с Риека 2020

От 1 януари 2020 г. Риека (Хърватия) и Голуей (Ирландия) са новите европейски столици на културата

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по
утвърждаването на европейския начин на живот:

„Благодарение на титлата „Европейска столица на културата“ Риека и Голуей ще впрегнат
целия потенциал на културата, за да обгатят нашия живот и да способстват за
сближаването на нашите общности. Подпомагането на културата като централен елемент
от нашия начин на живот носи голям брой положителни въздействия върху обществото по
отношение на социалното включване, интеграцията и икономическия растеж. То дава
възможност на народите да придобиват нов опит, умения и възможности за участие в
обществото и да прави нашите общества по-справедливи и по-приобщаващи. Желая им
най-сърдечно успех в това начинание.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания,
културата, образованието и младежта:

„Инициативата „Европейска столица на културата“ сближава хората и подчертава ролята
на културата в засилването на ценностите, изграждащи нашия европейски съюз:
разнообразие, уважение, толерантност и откритост. Една успешна Европейска столица на
културата приобщава жителите на града и носи смисъл за тях. Тя е също така отворена за
света, демонстрирайки готовността на ЕС да развива културата като носител на мир и
взаимно разбирателство по света, като в същото време носи дългосрочни социално-
икономически ползи за своя регион. С нетърпение очаквам да посетя Риека и Голуей и им
желая най-сърдечно успех през 2020 г.“

Риека 2020

Риека е първият хърватски град домакин на инициативата „Европейска столица на културата“ – факт, повишаващ видимостта му в международен план, която по естествен начин ще се прехвърли и върху останалата част от Западните Балкани. Мотото на Риека е „Пристан на разнообразието“, концепция, която включва стотици проекти реализирани от 250 партньори от 40 държави. Културната програма на Риека 2020 се фокусира на темите за водата, труда и миграцията, свързани с неговата идентичност, но също така и въпроси от съвременния световен дневен ред. Откриващата изложба включва участието на известния местен художник Давид Малкович, а други акценти са изложбата „Сияещо море“, фестивалът за уърлд музика и гастрономия „Порто етно“ и нови постоянни инсталации на съвременно изкуство на плажната ивица. Откриването ще се състои на 1 и 2 февруари 2020 г.

Голуей 2020

Голуей е третият ирландски град, който ще бъде домакин на инициативата (след Дъблин през 1991 г. и Корк през 2005 г.). Мотото на културната програма на града е „Нека магията започне“ и изследва същностни местни теми на езика, физическото измерение на околната среда и миграцията – с европейска и световна съотносимост и отзвук. Темата „Дано завали“ залага на климата на Голуей като порив за творчество. Други акценти включват празник на световната литература – с драматична интерпретация на най-стария запазен
литературен епос – историята за Гилгамеш, и откъси от „Одисея“ на Омир, четени на
градските плажове. В допълнение, нови инсталации ще отбележат красотата на Конемара
и графство Голуей. Голуей 2020 започва през февруари 2020 г., в началото на Имболк –
празненствата, отбелязващи първия келтски сезон в древния ирландски календар от
предхристиянската епоха.

История на инициативата

Инициативата „Европейска столица на културата“ започва през през 1985 г. по почин на
тогавашната министърка на културата на Гърция – Мелина Меркури, и днес представлява
един от най-забележителните проекти в областта на културата в Европа. Градовете
домакини на инициативата се подбират въз основа на културна програма, която е
необходимо да носи силно изразено европейско измерение – да насърчава участието и
активното ангажиране на жителите на града домакин, неговите общности и различни лица
и организации, ангажирани с темата. Програмата трябва и да предоставя възможности за
дългосрочното развитие на града и неговите околности.

Титлата „Европейска столица на културата“ дава на градовете домакини възможността да
повишат своята видимост, да застанат на световната карта, да разработват устойчив
туризъм и да преосмислят развитието си на основата на културата. Въздействието на
титлата е дългосрочно не само по отношение на културата, но и в социален и
икономически план – както за града домакин, така и за неговите околности.

Пловдив (България) и Матера (Италия) са Европейска столица на културата през 2019 г.
След Риека и Голуей, столици на културата през 2020 г., през 2021 г. титлата ще премине
у Тимишоара (Румъния), Елефсина (Гърция) и Нови Сад (Сърбия, страна-кандидат).
Следват Еш (Люксембург) и Каунас (Естония) през 2022 г. и Веспрем (Унгария) през 2023
г. За 2024 г. Европейски столици на културата ще бъдат Тарту (Естония), Бад Ишъл
(Австрия) и Будьо (Норвегия, ЕАСТ/ЕИП).

Повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_6889.
#ECoC #EuropeForCulture


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата