1 500 000 лв е сумата за Отворена покана „Наследство“

На своето заседание, проведено на 3 февруари 2020 г., членовете на новия Управителен съвет на Фондация „Пловдив 2019“ взеха единодушно решение да разделят сумата от близо 3 милиона лева от награда „Мелина Меркури“ на 2 равни части.

Първата част от 1 500 000 лева от наградата ще бъдат разпределена между проектите, които са кандидатствали за финансиране по отворената покана „Наследство” на Фондация „Пловдив 2019”. За целта УС връща на журито предложения за гласуване протокол с класираните проекти и възлага нова преоценка на подадените вече проекти, така че и по трите направления по покана „Наследство“ общата сума да не надхвърля 1.5 млн. лева разход в рамките на 2020 г.

УС на Фондацията реши за останалата сума от 1 500 000 лева в периода от средата на годината, но не по-късно от края на календарната 2020 година да бъде обявена втора покана, условно наречена „Наследство – 2“, за която ще се кандидатства с нови условия и правила, и която ще бъде оценявана от нов състав на журито.

Преразглеждането на всички предложения, постъпили по отворената покана, ще бъде извършено и разгледано от Управителния съвет на Фондацията в двуседмичен срок.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата