„Пловдив 2019“ излиза с  резултати от проекта „Европейска столица на културата“

400 млн. лева приход за града от български туристи за последните две години. Изложби, театрални постановки, фестивали и концерти са най-посещаваните събития


Пловдив – Европейска столица на културата ще остане в културната история на страната със стотици събития, 600 от които градът успя да представи в рамките на годината на титлата. С над 130 организации и артисти от Европа „Пловдив 2019“ реализира успешно и европейското си измерение. С проекта много повече са пловдивчаните, които се определят като европейци. Това става ясно след серия от изследвания, обединени в мониторинг за проекта, разработен като част задължителните изисквания за всяка столица на културата.

Изследванията са направени за периода 2015–2019 и отразяват важни тенденции и изводи, свързани с икономическия ефект, интереса към култура и имиджа на града преди и по време на годината на титлата.

Националното значение на проекта се потвърждава от факта, че над 1 милион и 200 хиляди пълнолетните българи от страната са посетили поне едно събитие от програмата. Три пъти (38,6%) е нараснал броят на българите, специално посетили културни събития или обекти в Пловдив, като за сравнение през 2015 г. това са направили само 10.7% от тях. Докладът обобщава също, че всеки, посетил Пловдив, е харчил средно 175 лв. по време на пребиваването си, което за последните две години като приход възлиза на около 400 млн. лева, без включени разходи за билети и транспорт.

В програмата, която се разгърна в мащаб през последните две години, концертите, фестивалите, изложбите и  театралните постановки са сред най- посещаваните събития. Проведено проучване сред 3632 участници в културни събития през 2019 г. показва, че над 50% от тях заявяват силна удовлетвореност от съдържанието. От обобщените данни категорично се вижда и широкия социално-демографски профил на посетителите, който обхваща учащи, работещи, пенсионери, неработещи, лица от всички възрасти, от различни етноси и пол.

В туризма, като един от ключовите отрасли, се наблюдава устойчиво увеличение на потока българи, посетили града. От 2015 г. техният ръст е от 28% и достига 39% през 2019 г., което прави близо 2 млн. и 200 хил. граждани за 2019 г., сочи анализа.

Икономическите ефекти, по данни на НСИ, показват и увеличение на чуждестранните туристи с 27% само за големите места за настаняване, като близо половината от тях са граждани на ЕС. Нощувките бележат устойчив ръст от близо 18%, а с 9% са се увеличили приходите от тях и са достигнали до 29 млн. лева. Броят на регистрираните предприятия в сектор „Култура, спорт и развлечения“ в Пловдив е нараснал със 25%, а броят на заетите – с 16%.


ЗАЩО Е НАПРАВЕН ТОЗИ МОНИТОРИНГ?

Мониторингът представлява серия от изследвания, които са задължителна част от проекта Европейска столица на културата. Всеки град сам организира процеса по мониторинг. Индикаторите на изследванията са предварително заложени в Апликационната книга на проекта. Те са съобразени с критериите и показателите за оценка на проекта ЕСК, както и неговите основни цели.

Серията от изследвания се извършват от външна организация Аналитично-консултативна група Ей Си Джи ООД.

КОГА СА НАПРАВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА?

Изследванията са направени в периода 2015 – 2019 и отразяват тенденции и изводи, свързани с икономическия ефект, интереса към култура и имиджово покритие на инициативата Европейска столица на културата в града и държавата.

ИМИДЖ И ИДЕНТИЧНОСТ

● през 2019 г. 85% от пълнолетното население на страната вече знае, че Пловдив е избран за Европейска столица на културата (за сравнение през 2017 г. те са 57%).
● Три пъти нарастват посетителите от страната, специално за посещение на културно събитие или обект (за сравнение те са 10,7% за 2015 г. и 38,6% през 2019 г.)
● През 2019 г. до 43,3% нараснал е делът на пловдивчани, които се определят като граждани на Европа. През 2017 г. този дял е бил с 10% по-малко.
● Над 130 са преките партньорства с творчески организации и артисти от Европа, с които „Пловдив 2019“ работи по изпълнението на критерия за европейско измерение на програмата – през 2019 г.
● Четирикратно са се увеличили събитията с международно участие спрямо 2017 г. През 2019 г. те са 80.

ТЕНДЕНЦИИ В КУЛТУРНИТЕ НАГЛАСИ

● 1 215 696 пълнолетни граждани на страната (22% от населението на страната) и 32% от жителите на региона са посетили поне едно събитие от програмата на Пловдив за 2019.
● Устойчиво нарастват посетителите от страната – от 28% през 2017 г. до 39% през 2019 г. (т.е. 2 млн. и 200 хил. пълнолетни граждани)
● Пловдивчаните, които често посещават културни събития, също бележат ръст, като започват от 28% през 2017 г. стават 40% през 2018 г. и достигат 44% през 2019 г., a през 2019 г. 60% от тях са посетили събитие от ЕСК.
● Най-посещавани събития са били концертите, музикалните събития и фестивали, следвани от театралните събития, изложбите, събитията в Капана.
● Близо 2000 oт посетители на културно събитие, при 3632 анкетно запитани, са изразили силна удовлетвореност от съдържанието.

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ И ТУРИЗЪМ

● 1 215 696 пълнолетни граждани на страната са посетили поне едно събитие от програмата на Пловдив за 2019.
● Един посетител харчи средно 175 лв. при пребиваването си в града.
● Приходите от посетители от страната за културни събития в последните две години възлизат на около 400 млн. лева (без включен транспорт и билети).
● Увеличението на чуждестранните туристи е 27% (по данни на НСИ за големите места за настаняване), като близо половината от тях са граждани на ЕС.
● Нощувките бележат устойчив ръст от близо 18% , а с 9% са се увеличили приходите от тях и са достигнали до 29 млн. лева по данни от НСИ.
● Броят на регистрираните предприятия в сектор „Култура, спорт и развлечения“ в Пловдив е нараснал със 25%, а броят на заетите – с 16%.


Национален мониторингов доклад 2015 - 2019 в пдф-формат вижте тук.

Оттук може да изтеглите в пдф систематизираната презентация, подготвена от екипа, изготвил мониторинга /Аналитично-консултативна група Ей Си Джи ООД/, която бе представена на пресконференция на 26 май 2020 г. в Дом на културата „Борис Христов“.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата