Двама са българските участници, селекционирани след отворена покана, в обучението по европейския проект „Училище Участваме заедно“ за творци, които се интересуват от изкуството като акт на творчески активизъм и инструмент за социална промяна!

Водещи организации: Shock Co-operative /MMC Led Art (Сърбия), съвместно с Walk the Plank (Обединеното кралство).

Изкуството като протест! Творчески активизъм! Изкуство за социална промяна!

25 творци от цяла Европа ще изследват стойността на творческия активизъм и ще  изградят нови умения – артистични и организаторски  – които да помогнат при създаване на съвместна творба с реално въздействие.

Артисти и активисти, ще проучат радикални подходи за изкуство в публични пространства - обучението ще предложи интензивна седмица за вдъхновение, горещ дебат и артистична активност.

Артистите от MMC Led Art ще работят заедно с участниците върху мощната роля на артистичната намеса и пърформанс за социалната промяна. “Ще се фокусираме на това как се протестира срещу биологични/екологични заплахи или подтистничество на политически режим или неправда – с артистични средства”.

Това обучение събира заедно сръбски артисти и активисти с международни творци – практици да обследват социално ангажирани творчески практики. Методът „учене чрез правене“ ще бъде обвързан с възможността да се представят идеи на практика, като част от Училището в Нови Сад, като международните артисти ще се вклчат онлайн.

Първата онлайн среща ще стартира на 6 април 2021 г. като предварителна част от обучителния процес.

Фасилитаторите ще демонстрират как политическия и екологичния активизъм довежда до успех колективното творчество, което разширява стандартните дефиниции за изкуство. Със силни примери от Югославските и пост-Югославските артистични практики , ще представим пърформативното изкуство като средство за ангажиране и ще осветлим ролята му в създаването на основни течения за социална промяна. Защото социалната промяна касае правенето на изкуство със значение! 

Защото създаваме изкуство, което въздейства!


Европейският проект „Европейска академия за изкуства в открити пространства „Училище Участваме Заедно“ (School of Participation) е част от Програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“ на ЕС.

Проектът е с водеща организация Walk the Plank – UK, в партньорство с uniT – Университет Грац. Международни партньори са Пловдив 2019, България и европейските столици на културата Нови Сад 2022, Каунас 2022, Ковънтри 2021. Асоциирани партньори са Лимерик, Еревански Институт за съвременно изкуство, Общински съвет Тарту (Тарту в Естония е ЕСК 2024), както и Веспрем Балатон 2023.

Допълнителна информация:
https://walktheplank.co.uk/learning/european-school-participation/
https://www.uni-t.org/en
http://novisad2021.rs/
https://kaunas2022.eu/en/
https://coventry2021.co.uk/
https://www.limerick.ie/council
https://www.ica.am/en/news
http://tartu2024.ee/
http://2023veszprem.hu/


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата