Фондация Пловдив 2019 създава Академия за културен мениджмънт

Cultart ще обучава 50 младежи от Австрия, Италия, Гърция и Македония

Академия за културен мениджмънт е най-новият мащабен проект, с който фондация Пловдив 2019 ще продължи мисията си да надгражда капацитета в областта на културата и след годината, в която града под тепетата бе първата Европейска столица на културата. Първата информационна пресконференция е на 2 ноември от 10,00 ч. в Епископска Базилика на Филипопол. В нея участват Пламен Панов – заместник-кмет „Култура археология и туризъм“ и председател на УС на фондация Пловдив 2019; Кирил Велчев – Изпълнителен директор Фондация "Пловдив 2019"; Виктор Янков – Мениджър на проекта, Фондация Пловдив 2019;  Проф. Леони Ходкиевич – Университет Виена (онлайн) и поздравителен адрес от Михаил Балабанов – Изпълнителен директор ЦРЧР; .


Cultart е проект на стойност 262 105 евро, който фондацията спечели по програма Еразъм+, сектор Младеж - партньорства за сътрудничество, администрирана от Центъра за Развитие на Човешките ресурси – Национална агенция по програма Еразъм+.

Проектът представлява практическа образователна програма по управление на културни организации и събития, която ще се проведе в рамките на две години и ще обхване 50 културни мениджъра от България, Австрия, Италия, Гърция и РС Македония. Целта на курсовете, разделени в 10 модула, е младите хора да повишат уменията и шансовете си за професионална реализация в творческия сектор.

Обучителната програма е създадена от преподавателски екип на Университет Виена, като е ползван натрупания опит от образователната програма на фондацията – Форум 2019, благодарение на която за четири години бяха проведени десетки презентации, срещи и обмяна на опит на артисти от страната и чужбина.

Академията стартира началото на 2022 г. и ще покрива целия спектър на творческите индустрии – фестивали, галерии и музеи, театър и танц, дизайн и архитектура, нови занаяти. Младежите ще преминат курсове за културни иновации, бизнес и предприемачество в творческите индустрии, управление и администрация на културни институции. В програмата им са заложени още и базисни дисциплини като маркетинг, медии и комуникация, създаване на бранд, умения за презентации и социално предприемачество.

Всички образователни модули са с практическа насоченост и така работата е фокусирана върху актуални проблеми в културния сектор, и ще включва разработване на бизнес планове, проекти и стратегии за развитие след Ковид -19. Към този сегмент Cultart предвижда и създаването на първата в България стартъп платформа за финансиране на културни проекти и организации, отворен достъп до видео лектории, курсове и упражнения.


В проекта „Cultart“ участват 6 организации от 5 държави. Освен водещата „Пловдив 2019“ в консорциумът са и Clearly Culture – Виена и екипът от експерти създал магистърската програма по Културен Мениджмънт на Университета във Виена, също Търговско- промишлена камара на град Лече, Италия, „Алианс за иновативни практики“ – България, „Еду-център“ – Скопие, Северна Македония, „Международен център за устойчиво развитие“ – Йоанина, Гърция.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата